Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Frontpac AB

Frontpac AB

Monter I:04

Kontaktuppgifter

23237 ARLÖV
Sweden
www.frontpac.se

FrontPac är ledande tillverkare av förpackningar i offsettryckt kascherad wellpapp. En komplett förpackningproducent, från papper på rulle via egen konvertering (welltillverkning, arkning, CTP, offsettryckning, kaschering, stansning och limning) till färdig förpackning. 2014 lägger i extra energi på miljöfrågan och möjligheter för varumärkesägare att ta ett aktivt val att värna för miljö och människa utan extra kostnad kommer att presenteras i vår monter.

Kontakta Frontpac AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com