Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Kafeko AB

Kafeko AB

Monter J:12

Kontaktuppgifter

65214 Karlstad
Sweden
www.kafeko.fi

Kafeko grundades år 1981 och är ett agenturföretag specialiserat inom försäljning av process- och förpackningsteknologi, inspektionsutrustning samt robotlösningar. Vårt försäljningsområde omfattar de Nordiska länderna, Sverige, Finland, Norge, Danmark och Island.

I Sverige representerar vi följande företag:
Bosch Packaging Technologi - Förpackningslösningar
Probat-Werke - Processutrusning för kafferosteri
Pattyn Packing Lines - Bulkförpackningslinjer
Mekitec - Röntgenutrustning

Kafeko sköter även underhåll samt levererar reservdelar till de maskiner och den utrustning vi säljer.

Produkter

 • Bosch Packaging Technology

  Bosch Packaging Technology är specialiserade på förpackningslösningar för följande industrier:
  - Livsmedel
  -Läkemedel
  -Sötsaker
  -Kosmetik
  -Teknokemisk

  www.boschpackaging.com

 • Mekitec Röntgen

  Mekitec levererar röntgenbaserad utrustning för kvalitetskontroll av produkter i livsmedelsindustrin.

  www.mekitec.com

Kontakta Kafeko AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com