Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

Fromm Sverige AB

Fromm Sverige AB

Monter E:08

Kontaktuppgifter

17526 JÄRFÄLLA
Sweden
www.fromm.se

FROMM Holding AG utvecklar och tillverkar en komplett serie förpackningsmaskiner och utrustning för styckförpackning, och pallettering av industrigods, t.ex. bandningsverktyg, maskiner för sträckfilmsförpackning av pallar samt Airpadsystemet för skydds och utfyllnadsmaterial.

Kontakta Fromm Sverige AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com