Empack Stockholm 2016 - Kistamässan, 05 - 06 October 2016

The future of packaging technology

AB E. Bohlins Maskiner

AB E. Bohlins Maskiner

Monter E:07

Kontaktuppgifter

16970 Solna
Sweden
www.bohlins-maskiner.se/

Kontakta AB E. Bohlins Maskiner nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com