Plastteknik Nordic 2016 - MalmöMässan, 13 - 14 April 2016

Nordens ledande branschmässa för polymerproduktion, material och industridesign
"Industridesign & konstruktion"

FOKUSOMRÅDE PÅ MÄSSAN: INDUSTRIDESIGN OCH KONSTRUKTION

Välkommen till ett efterfrågat fokusområde på mässgolvet!

Besökare på Plastteknik har efterfrågat utställare specialiserade inom konstruktion, design, prototyptillverkning och produktutveckling, varför vi har skapat Industridesign & Konstruktion som ett fokusområde på mässgolvet där vi har samlat Nordens ledande leverantörer.

BESÖKARNA KOMMER FRÅN TILLVERKNINGSINDUSTRIN OCH ARBETAR MED BLAND ANNAT:

• Produktutvecklare
• Produktdesigners
• Industridesigners
• Konsulter
• Konstruktörer
• Ingenjörer
• Designingenjör

• CAD-konstruktörer
• Arkitekter
• Formgivare
• Konceptdesigner
• Produktutformare
• Utformare

INTRESSERAD AV ATT STÄLLA UT? KONTAKTA:

Säljansvarig Sverige
Martin Jakobsson
+46 (0)31 89 41 03
martin.jakobsson@easyfairs.com