PERSONAL & CHEF 2016 - Kistamässan, 24 - 25 February 2016

Nordens största konferens, mässa och mötesplats för alla som leder och utvecklar personal
Personal & chef 2016 . seminarieprogram 25 februari

När vi planerar våra föreläsningar har vi alltid dig som besökare i åtanke!

Vi vill att ditt besök på mässan ska ge maximal utdelning i kompetensutveckling, nyhetsvärde och inspiration. Genom vårt seminarieprogram blir du inspirerad till nya tankebanor och att ta del av andras erfarenheter. Därför tycker vi du ska passa på att gå på något eller några av våra kostnadsfria seminarier på plats, torsdagens program hittar du nedan. Hjärtligt välkomna!

*Seminarieprogrammet uppdateras löpande och Easyfairs reserverar sig för eventuella ändringar i programmet


Moderator på Ledarskapsscenen!

Moderater

Moderater på Ledarskapsscenen 25 februari!

Åsa Lindell är moderator på Ledarskapsscenen. Åsa Lindell brinner för delaktighet och interaktivitet och med sitt varma sätt skapar hon dialog och inspirerar till nya tankar och vilja till förändring.

7.30 - 9.00 | Ledarskapsscenen | Frukostseminarium

personal & chef
Ny teknik personal & chef

Vinn slaget om talangerna – hur employer branding används i praktiken

Marianne Ekstedt, Director Employer Branding, Scania 
Fredrik Stranne, Vd Coreworkers
Susanna Baltscheffsky, chefredaktör Ny Teknik

Alla pratar om employer branding men hur går man till väga? Lyssna på hur Scania arbetar för att attrahera ingenjörer med utgångspunkt från Ingenjörsbarometern och få praktiska tips från Coreworkers hur du kan börja ditt employer branding arbete.

7.30 - 8.00 - Frukost
8.00 - 9.00 - Föreläsning

Anmäl dig till frukostseminariet här >>

7.30 - 9.00 | E-learningsscenen & HR | Frukostseminarium

Livslångt lärande för marknadschefer

PeO Axelsson är grundare av Marknadscheferna - Sveriges största nätverk för marknadsansvariga. Innan dess har han arbetat som marknadschef på bl a Stena Line samt som marknadskonsult på reklambyråer.

Hur gör man när omvärlden blir alltmer komplex och tiden för kompetensutveckling samtidigt krymper ner mot noll? När man inte längre hinner läsa fackböcker, gå på utbildningar och knappt ens på frukostföreläsningar? Nätverket Marknadscheferna tog frågan på allvar och har skapat konceptet MCPLAY (www.mcplay.se). Testa live på vårt frukostmöte. Vi bjuder på tre filmade kortföredrag och berättar mer om konceptet.

7.30 - 8.00 - Frukost
8.00 - 9.00 - Föreläsning

Anmäl dig till frukostseminariet här >>

avgränsare

9.00 - 10.00 | Ledarskapscenen | Ulrika Spåls

Ulrika Spåls

Ständiga förbättringar kräver utveckling och stark förändringsledning

Ulrika Spåls har lång och erfarenhet från HR arbete, kommunikation och verksamhetsutveckling inom den svenska industrin. Förutom sin HR erfarenhet har Ulrika också arbetat som ansvarig för kommunikation och marknadsföring, och arbetar idag som förändringsledare med ansvar för Operational Excellence och implementering av strukturerade arbetsätt baserade på bl.a. Lean, Six Sigman och TPM

I mars 2014 fick hon uppdraget som ordförande i Sveriges HR Förening, och känner stort engagemang i framtidens organisations och HR utveckling. Ulrika delar med sig av sina erfarenheter inom HR, vara mitt i förändringsprocesser och konsten att använda kommunikation som verktyg för att komma till lyckade resultat.

I och med att konkurrensen hårdnar så ökar också vårt målstyrda arbetssätt. Vi blir bättre på att mäta resultat och bästa resultat får vi när vi med rätt kompetens kan utföra arbetet med både hög effektivitet och kvalité. Kraven på våra anställda ökar i form av kunskapsnivåer, utbildningskrav, flexibilitet i arbetssätt och hög förändringsbenägenhet. Detta med för ett ökat tryck även på kompetensen hos våra ledare och chefer, som inte bara ska leda mot förbättrade resultat, utan även visa ett starkt och engagerande förändringsledarskap. Det ligger en stor utmaning i att skapa förutsättningar för våra chefer att vara bra ledare i det förändringsorienterade klimat vi snart kan kalla konstant tillstånd. Ledare ska vara närvarande och synliga samtidigt som globaliseringen medför ett kraftigt ökat inslag av matrisorganisationer och virtuella team. Detta ställer stora krav på flexibilitet hos både chefer och medarbetare.

9. 15 - 10.00 | E-learningsscenen & HR | CAPgEMINI

Cap Gemini

Talangerna har blivit digitala, men hur ser det ut inom HR?

Jonas Bjärkäng, Expert HR Transformation & Cloud Services  

Den digitala transformationen öppnar upp för nya utmaningar och möjligheter. När kärnaktiviteterna inom HR har stabiliserats, förbättrats och finjusterats ser vi en ny våg bildas som kräver ett paradigmskifte. För att ligga i framkant måste ledare inom HR förstå aspekterna av demografiska, tekniska och samhällsmässiga förändringar och förbereda sig därefter. De måste även se till att ha de verktyg som krävs för att genomföra förändringen. Framtiden inom HR ligger i Molnet.

Med 180 000 anställda i 40 länder är Capgemini en av världens främsta leverantörer av management-, teknik- och outsourcingtjänster. 2014 rapporterade gruppen en omsättning på 10,573 miljarder Euro. Tillsammans med våra kunder, skapar och levererar vi på Capgemini verksamhets-, teknik- och digitala lösningar som motsvarar kundernas affärsbehov och möjliggör innovation och konkurrenskraft. En stark multikulturell organisation har gett oss möjligheten att utveckla ett unikt sätt att samarbeta, Collaborative Business Experience™, som bygger på Rightshore®, vår globala leveransmodell.

Läs mer på www.se.capgemini.com

Rightshore® är ett registrerat varumärke som tillhör Capgemini

9.20 - 10.00 | Speakers Corner | Belbin

christer belbin Personal & Chef
Belbin Personal & Chef

12 hjärnspöken som hindrar din karriär!

Talare: Christer B Jansson 

avgränsare

10.00 - 11.00| Ledarskapscenen | Eva Hamilton

Eva Hamilton Personal & Chef

Allt vi gör blir offentligt vare sig vi vill eller inte!

SVTs tidigare VD Eva Hamilton om att leda företag-fulla av stjärnor, sanningssägare och vanliga medelmåttor- genom stora och svåra förändringar.

Hur leder man förändring i stora organisationer och vilka är de vanligaste utmaningarna som man stöter på? Att vara ledare inom offentlig verksamhet innebär ett uppdrag i allmänhetens tjänst med ansvar för hur offentliga medel används. Oavsett om man är politiker eller tjänsteman innebär det att man blir granskad och har allmänhetens ögon på sig.

Eva Hamilton är journalisten och programledaren som blev chef för Sveriges Television under åren 2006-2014. Idag är hon styrelseledamot i bl.a LKAB, Fortum, Lindex, IVA och Mexiko Media. 2009 blev Eva utsedd till Årets Ledare, 2013 blev hon Årets Förändringsledare. Hon är hedersdoktor vid Mittuniversitetet.

10.00 - 10.40 | Speakers Corner | ReachMee

Grade

Så kan en PT i rekrytering hjälpa chefer att kvalitetssäkra sina rekryteringar 

Katarina Riml, HR-strateg på Solna stad 
Coachning, bollblank och hjälp att gå ifrån teori till praktiskt genomförande - helt enkelt en personlig tränare för rekryterande chefer. Solna stad ville erbjuda sina chefer mer än bara utbildningar och lanserade därför konceptet PT i rekrytering. 

”Kurser, utbildningar och riktlinjer utgör en helt nödvändig grund, men det är en sak att lyssna på de teoretiska delarna och en annan att rent praktiskt omsätta det i sitt arbete. Därför ville vi ge våra rekryterande chefer och ledare möjligheten till konkret hjälp och ett bollplank i en skarp rekryteringsprocess - hela vägen från kravprofil till tillsättning”

Lyssna när Katarina Riml, HR-strateg på Solna stad, berättar om idén med PT i rekrytering och hur de med ReachMee som samlingspunkt, och kompetensbaserad rekrytering som metod, arbetar proaktivt för att minska felrekryteringar och skapa en långsiktigt hållbar rekryteringsstrategi.

10.15 - 10.30 | E-learningsscenen & HR | Grade

Grade
Personal & Chef - grade

Så ska Kicks nya digitala lärplattform ge personalen ett upplevelsebaserat lärande 

Rickard Kajson, CEO från Grade, och Mikael Andersson, Training Manager på KICKS, berättar hur de samarbetat för att bygga en digital plattform som bidrar till den bevisat effektiva lärmodellen 70/20/10, och ett lustfyllt lärande i vardagen. 

 • Varför valde KICKS att bygga sin Nordiska Säljskola digitalt?
 • Hur har KICKS arbetat för att få medarbetarna att vilja ta del av lärandet? 

10.40 - 11.20| Speakers Corner | BDO

Personal & Chef 2016 - BDO

Tillväxt utomlands – hur kan man skapa en bra plan?

Andrea Szymanski och Lena Gewers, Skatteavdelningen på BDO. BDO är en av Sveriges ledande rådgivnings- och revisionsbyråer som erbjuder ett brett tjänsteutbud inom Rådgivning, Revision, Skatt och Företagsservice.

Lena Gewers är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare på BDO med lång erfarenhet av rådgivning till företag som har utlandsetableringar och personal med utlandsuppdrag.  Andrea Szymanski är skattejurist och auktoriserad skatterådgivare på BDO med över åtta års erfarenhet av skatterådgivning i samband med internationella personalförflyttningar. Andrea är specialiserad inom området internationell individbeskattning. 

En utlandsetablering innebär många nya utmaningar. En aktiv planering innebär att man har en handlingsplan och gör en rimlig riskuppskattning innan verksamheten utomlands påbörjas. Utlandsuppdrag blir bäst med planering och framförhållning. Ett företag med anställda utomlands ställer krav på kunskaper, resurser, kontroll över kostnader och rutiner. Riskerna för en arbetsgivare är ofta relaterade till skatter och arbetsgivaravgifter. En effektiv planering kan minska kostnader och exponering för olika risker för både företag och anställda.

10.40 - 10.55 | E-learningsscenen & HR | Netcompetence

Personl & Chef - Netcompetence

E-learning med fokus på resultat

Många gånger blir e-learning en teknikfråga och designfråga. Det bör alltid vara pedagogiken och de önskade resultaten som styr för att uppnå verkliga resultat.

Mia Ekman från Netcompetence delar med sig av best practice hur och när du skall använda e-learning för bästa pedagogiska effekt och samtidigt öka lönsamheten. 

avgränsare

11.00 - 12.00 | LEDARSKAPSCENEN | Annika Östberg

Annika Östberg Personal & Chef

Ögonblick som förändrar livet

Annika Östberg satt 28 år i ett amerikanskt fängelse, dömd för mord. Hennes föreläsningar handlar om utanförskap och hur hon hamnade i en ond spiral av droger, prostitution och kriminella män.

Få människor tvingas konfrontera, i ett bländande, skrikande ljus, konsekvenserna av sina handlingar, men jag har levt med en unik grupp av kvinnor som tvingats till just detta. De har inte bara konfronterats med sig själva utan också rannsakat sig, letat efter orsaker och arbetat för att skapa en förändring i både stort och smått.

Annika Östberg berättar om fängelsetiden, den tuffa miljön och hierarkierna bland fångarna men även om den vänskap som odlades bland hennes kvinnliga medfångar. 2008 överflyttades hon till Sverige och den 1 maj 2011 blev hon frigiven. Hon beskriver hur det kändes att för första gången på 28 år få bestämma vilken mat hon ska äta och vilka kläder hon ska bära, bara för att nämna några triviala val i vardagen som vi andra tar för självklara, men som för henne varit en utopi. Hon trodde aldrig att hon skulle få se Sverige igen men från maj 2011 är hon en fri människa i sitt gamla hemland.

11.05 - 11.50 | E-learningsscenen & HR | Oscar Palmenfeldt

Personal & Chef 2016 - Oscar Palmenfeldt

Konflikthantering för HR och Chefer

En allvarlig konflikt mellan två medarbetare kan kosta verksamheten upp till 500 000 kr utöver kostnaden för mänskligt lidande, minskad kreativitet och eventuella skador på varumärket. Det är chefens jobb att tillsammans med HR förebygga och hantera konflikter, men finns kunskaperna och verktygen för att göra detta? 

Det här seminariet ger grunderna i konfliktförståelse samt praktiska verktyg för att förebygga konflikter. Vi tar ett helhetsgrepp kring konflikthantering i arbetslivet och du får en inblick i hur medling/samarbetssamtal bäst genomförs.

 • Grunderna i konflikthantering - vad är en konflikt?
 • Behovsfokus - så hittar ni vinna/vinna-lösningar
 • Vi visar hur konflikter eskalerar - och var du bör ingripa för att stoppa de
 • Så förebygger ni konflikter på er arbetsplat
 • Medling - så fungerar det

Välkommen på ett givande och utvecklande seminarium som ger mervärde!

11.20 - 12.20 | Speakers Corner | Hyper Island

hyper island personal & chef
hyper island

Framtidssäkra ditt ledarskap, ditt företag och dig själv.

Om 20 år har vartannat jobb som finns idag försvunnit eller ersatts på olika sätt, en del av robotar och andra avtekniska innovationer som driver förändring. Då dominerar även millennials arbetsmarknaden, en generation uppväxt i den digitala världen. Vad kan vi lära av unga människor redan idag och säkerställa oss som attraktiva arbetsgivare och chefer för framtiden?

Hyper Island har under två decennier utbildat digitala talanger i kreativitet, team och ledarskap. I detta interaktiva seminarium berättar Charlotte Sundåker och Isabelle Funck om sina erfarenheter och tips på hur du skaffar dig ett "millennial mindset" och framtidssäkrar ditt ledarskap idag.

Charlotte Sundåker, tf VD på Hyper Island
Isabelle Funck, R&D chef på Hyper Island.

avgränsare

12.00 - 12.45 | Ledarskapscenen | Niklas Kimfors

Niklas Kimfors
Draft it

Chefen som kulturbärare

Med en varierad bakgrund som bland annat Personalansvarig, Chef och Coach. Han är dessutom utbildnings- och evenemangsansvarig på Draftit. Varje år träffar Niklas över 500 HR-chefer och ledare. Genom detta får han en direkt feedback på hur deras vardag ser ut och vilka utmaningar de står inför.

I sin fartfyllda presentation kommer Niklas fokusera på chefen som kulturbärare. Du lär dig hur du tar tillvara på och behåller talang. Vad är det egentligen som motiverar medarbetarna och vilka signaler sänder du som ledare ut? Det är din kultur som till slut blir arbetsplatsens kultur. Därför måste du jobba med dig själv innan du kan påverka andra. Lär dig leda dig själv, så kommer resultaten runt omkring följa.

12.00 - 12.15 | E-learningsscenen & HR | Learnways

Personal & Chef 2016 - LearnWays

Top down is dead! Stämmer det för digitalt lärande?

Karin Beckérus är VD på Learnways och har arbetat med interaktiv utbildning i 17 år och med samhällspåverkan och hållbarhetsfrågor ännu längre. Learnways utvecklar verktyg för användardrivet lärande och driver även ett aktivt innovationsarbete med kunder och andra samhällsaktörer.

Karin Beckérus kommer tillsammans med Filip Märkel att prata om det användardrivna digitala lärandet och vad det betyder för lärande organisationer idag. Vi tar även upp hur man kan jobba med innovationsutveckling och ge en kort framtidsspaning utifrån vad som påverkar villkoren för digitalt lärande idag.

 

12.25 - 12.40 | E-LEARNINGSSCENEN & HR | Lexicon

Personal & Chewf Amelie Lexicon

Att lyckas med aktivitetsbaserat kontor

Amelie Sylwan, Lexicon

Aktivitetsbaserat kontor innebär ett nytt och mer flexibelt sätt att arbeta. Tre aspekter måste fungera för att övergången ska lyckas:

 • Lokalen måste anpassas.
 • Medarbetarna måste vara med på tåget.
 • Det måste finnas IT-stöd för det nya arbetssättet.

Seminariet fokuserar på två av dessa ämnen:  

 • Medarbetarna: Förändring handlar om kommunikation. Här får du några enkla men viktiga tips för att lyckas med din förändringsprocess.
 • Office 365: Vi ger en översikt över vad Office 365 innebär och konkreta exempel på hur de olika delarna samverkar för att stödja det nya arbetssättet.

12.40 - 13.40 | SPEAKERS CORNER | Cenceo

Hofflander
Cenceo

Cenceo – bättre lönesamtal

Lönesamtalens dilemma – Varför har chefer så svårt att vara tydliga med sina bedömningar när det gäller medarbetarnas individuella prestationer?

Både medarbetare och chefer upplever ofta att lönesamtalen är otydliga och svåra att genomföra. Behöver det vara så, och vad är det egentligen som chefer bedömer? Medarbetarsamtalet fokuserar på VAD som utförts under året som gått och på det som ska utföras under året som kommer. Lönesamtalet fokuserar däremot på utvärderingen av HUR arbetet utfördes. Kunskap och förståelse utifrån skillnaden mellan VAD och HUR är den springande punkten, men också det som är utmaningen för chefer i alla branscher. För att ge chefer stöd med bättre lönesamtal finns nu ett enkelt IT-verktyg för att tydligt mäta HUR:et så att bedömningen blir begriplig för både chefer och medarbetare, men också skapar förståelse kring vad som krävs för en fortsatt ökning av den prestationsbaserade lönen. 

Malin Hofflander är verksamhetskonsult inom förändringsledning kopplat till ledarskap och organisationskultur samt utvecklare av IT-verktyg för chefsstöd. Hon har många års erfarenhet som chef och ledare med flera utbildningar inom ledarskap samt en examen som Tekn. Dr från Blekinge Tekniska Högskola.

12.45 - 13.00 | Ledarskapscenen | Nordic Wellness

Personal & Chef 2016 - spinning Nordic Wellness

Kom och träna med Nordic Wellness!

Nordic Wellness är en av Sveriges största friskvårdskedjor med över 100 träningsanläggningar i Sverige. Vi utvecklar ständigt våra träningsanläggningar och ligger i framkant när det gäller utbud, kvalitet, personal och inte minst pris. Det är viktigt för oss att alla ska känna sig hemma på våra klubbar.

Vi har dagligen ett stort antal tränande medlemmar och företag hos oss. Med våra duktiga instruktörer, personliga tränare och föreläsare får du en väl anpassad träning som vi skräddarsyr efter företagens önskemål och behov. Det är viktigt att röra på sig för att kunna hämta ny kraft och energi. Du orkar mer, förbättrar koncentrationen och presterar bättre både på jobb och i hemmet.  
Börja din resa redan på mässan!

avgränsare

13.00 - 14.00 | Ledarskapscenen | Jusek

Jusek

Nya perspektiv på ledarskap, motivation och motivation

Välkommen till ett engagerande inspirationsseminarium där du får nya perspektiv och verktyg från senaste motivations- beteende- och ledarskapsforskningen. Seminariet hålls av Jan Henriksson från SelfLeaders som är ett modernt utbildningsbolag som har tagit det bästa från sina evidensbaserade kurser på bland annat Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet och KTH.

12.50 - 13.35 | E-learningsscenen & HR | Calle Vestman

Personal & Chef 2016 - Calle Ennova

Hur säkerställer vi arbetsglädje i en tid då förändring är normen?

Calle Vestman är Country Manager, Ennova Sverige. Ennova är en analys- och konsultverksamhet som arbetar med undersökningar av medarbetare och kunder. Calle har genomfört över 200 ”top-management” workshops i mer än 50 länder och har med sin specialkompetens inom organisationsutveckling en helhetssyn på hela verksamheten, team och de enskilda medarbetarna. 

En föränderlig arbetsmiljö ställer krav på att medarbetare, chefer och verksamheter hänger med. Hur ska du och din HR avdelning arbeta för att säkerställa arbetsglädje, ledarskapskvalitet, och lärande i en tid när förändring är normen. Över 50 procent av de svenska medarbetarna har varit med om en omorganisering under de sista 12 månaderna! Världen förändras i en snabbare takt än någonsin. Ennova bjuder in till en inspirerande presentation där vi delar med oss av insikter, baserade på en global studie i 39 länder med 39 000 medarbetare, samt exempel från några av Skandinaviens största företag. 

13.40 - 14.20 | Speakers Corner | Inmo Medveten Träning

Inmo Medveten Träning

Förbättra hela företagets prestationsförmåga!

InMo är ensamma i Sverige om sitt breda kundutbud. Nils Edelstam, leg läkare, specialist på stress och beteendeförändring i organisationer, berättar om hur de förbättrar individers beteende och hela företagets prestationsförmåga.

13.50 - 14.20 | E-learningsscenen & HR | Lag & Avtal

Lag & Avtal
Lag & Avtal

Sjuka medarbetare – vilket ansvar har arbetsgivaren?

Med stigande psykisk ohälsa i samhället och allt fler sjukskrivningar ställs ökade krav på dig som arbetsgivare att känna till vad du har för rättigheter och skyldigheter när det gäller sjuka medarbetare. Hur tacklar du olika sjukdomssituationer? Vad säger Arbetsmiljölagen, LAS och övriga lagar? Har du som arbetsgivare ansvar fast ohälsan beror på den anställdes privata situation? Vad har du för skyldighet att förebygga ohälsa och vad innebär egentligen Arbetsmiljöverkets nya föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö? Välkommen att lyssna till ett samtal om just detta mellan Åsa Erlandsson, advokat med inriktning på arbetsrätt hos Setterwalls, och Lennart Kriisa, chefredaktör Lag & Avtal.  

Föreläsare

Åsa Erlandsson Executive Partner, Advokat på Setterwalls
Lennart Kriisa, chefredaktör Lag & Avtal

avgränsare

14.00 - 15.00 | Ledarskapscenen | Anki Udd

Personal & Chef 2016 - Anki Udd

Hållbara chefer i ett föränderligt arbetsliv

Anki Udd är ledarskapsutvecklare på Sveriges chefsorganisation Ledarna. Hennes expertområde är chefers utmaningar och vilka förutsättningar som krävs för att chefer ska kunna hantera sina uppdrag och samtidigt må bra och hålla i längden. Hållbara chefer är också namnet på det forsknings- och utvecklingsprojekt (2009) som finansierades av Bliwa Stiftelsen där Anki var en av deltagarna i projektgruppen och författare till skriften med samma namn.

Att vara chef i dagens arbetsliv är både utmanande och krävande. Vi talar ofta om vad som är en bra chef men glömmer hur en organisation bör vara som man kan vara bra chef i. Många upplever att hjulen snurrar fortare och arbetslivet präglas av allt större gränslöshet. Chefens roll blir därmed ännu viktigare, men chefen behöver ha rätt förutsättningar för att själv fungera, må bra och utöva ett framgångsrikt ledarskap. Under föreläsningen presenterar Anki vilka faktorer som är avgörande för att chefer ska uppleva sina uppdrag begripliga, hanterbara och meningsfulla - att vara hållbara som chefer på sikt.

14.20 - 14.45 | Speakers Corner | Learning Tree

Learning Tree Personal & Chef

 

Hur skapar du en högpresterande IT-organisation 2016?

Många IT-organisationer kämpar med att attrahera och behålla de bästa medarbetarna i en tid där konkurrensen om de bästa ökar på arbetsmarknaden. Det handlar bland  annat om att kunna erbjuda spännande uppgifter, karriärmöjligheter och personlig utveckling som upplevs relevant för individen. Framgångsrika organisationer har lyckats skapa strategier för att ha en låg personalomsättning samtidigt som  medarbetarna upplever att de har både en personlig och professionell utveckling. Learning Tree erbjuder två verktyg som underlättar för både linjechefer och HR ansvariga att mäta och definiera kunskap och roller inom organisation.  Idag berättar vi mer om ramverket Skills Framework for the Information Age (SFIA) och om kunskapsbaserade tester för IT-medarbetare.

Staffan Windrup, VD, Learning Tree International i Sverige 

14.30 - 15.00 | E-learningsscenen & HR | Alexander Holmberg

Alexander Holmberg

Den tydliga chefen vinner

Alexander Holmberg är ledarexperten som ger dig ett antal konkreta verktyg för att bli skickligare som chef i din vardag.  Alexander arbetar som ledarutbildare för Tidningen Chef och syns även i SVTs Gomorron Sverige som ledarexpert. 

Av alla chefer du har haft eller kommer ha, så är den tydliga chefen den du minns bäst. För att leda andra, behöver du vara tydlig för andra. Hur gör du för att vara en tydlig ledare? 

Välkommen till en inspirerande föreläsning som sätter fingret på värdet av tydlighet och varför det är viktigt för chefer att utveckla sina färdigheter som tydliga ledare. 

avgränsare

15.00 - 16.00 | Ledarskapscenen | Simon Elvnäs

Personal & Chef 2016 - Simon Elvnäs

Det medvetna ledarskapet

Simon Elvnäs är leg. arbetsterapeut, magister i ergonomi och doktorand vid KTH. Sedan 2010 driver han ett uppmärksammat forskningsprojekt som studerar det faktiska beteendet hos ledare och chefer.

Det visar sig vara stor skillnad mellan vad de tror och vad de faktiskt gör. Vad gör då chefer den tid då de anser sig vara arbetsledande och vilken effekt har det på medarbetarna? Vad innebär det egentligen att vara arbetsledande? I denna föreläsning berättar Simon Elvnäs om vad det är som får medarbetare att vilja utföra sina arbetsuppgifter och göra det effektivt samt hur chefer måste kunna skilja på vad som är effektivt och vad som ger effekt. Att förstå vad som driver människor och beteenden är centralt för att som ledare kunna skapa motivation, engagemang och delaktighet – för att kunna utveckla arbetet på ett hållbart sätt tillsammans med medarbetarna. Simon Elvnäs föreläsning ger dig tillgång till unik forskning på ledares faktiska beteenden samt en ny verktygslåda för chefer och ledare som minskar variationen mellan formulerat uppdrag och utfört uppdrag.

15.10 - 16.00 | E-learningsscenen & HR | Nina Kullberg

Personal & Chef - Unionen superhjältar
Personal & Chef 2016 - unionen

Resan mot en varumärkesplattform & reklamarena

Nina Kullberg, Brand Manager, Unionen

Ett unikt tillfälle att möta Nina Kullberg, brand manager på Sveriges mest framgångsrika fackförbund, numera tillochmed prisat som världens mest värvande fackförbund, berättar om Unionens resa att mejsla fram en varumärkesplattform och en reklamarena. Om processen från krismedvetande till beslutsamhet, om förankringen och resultatet av arbetet internt och externt. 

15.00 - 15.40 | Speakers Corner | Försvarsmakten

försvarsmakten

Bidra till samhället och utveckla din personal!

Du som arbetsgivare kan ha arbetstagare som du delar med Försvarsmakten. Den största delen av Försvarsmaktens personella resurser jobbar i vanliga fall någon annanstans - kanske hos dig? Det handlar om jobbrotation. Men hur fungerar det? 

 • Finns det några risker för mig som arbetsgivare?
 • Vad vinner jag på det som arbetsgivare? 
 • Vad vinner min personal på det? 

Personal & Chef 2016 - onsdagens seminarieprogram

Personal & Chef 2016 - hämta ditt entrekort här