MÖTEN & EVENTS Stockholm 2016 - Kistamässan, 24 - 25 February 2016

Nordens största och mesta affärsinriktade fackmässa inom mötes- och eventindustrin!

Vad kan du göra med Visit Connect? 

Före mässan:

 • Sätt upp mål för ditt deltagande på mässan
 • Förbered kundfrågor för ditt företag
 • Addera så månda devices som du behöver för ditt mässteam

Under mässan:

 • Samla information om dina besökare
 • Spara alla leads och deras svar
 • Dokumentera ditt deltagande och prestation
 • Addera eller ändra frågor under tidens gång

Efter mässan:

 • Ladda ner dina besökares information till excel
 • Följ upp dina leads
 • Anteckna och ändra status på dina leads
 • Se dina målgrupper och ditt ROI

Watch the video & download the app