MÖTEN & EVENTS Stockholm 2016 - Kistamässan, 24 - 25 February 2016

Nordens största och mesta affärsinriktade fackmässa inom mötes- och eventindustrin!

Besökarna på Möten & Events 2015 var verksamma inom följande yrkesområden:

23% Assistent / Sekreterare / Administratör  
17% VD/Företagsledning /Ägare
14% Konferens- /Eventansvarig
10% Projektledare
10% Marknadschef/-ansvarig
8% Boknings-/reseansvarig
7% Inköps-/Upphandlingschef
4% Kommunikations-/informationsansvarig
4% HR-ansvarig
2% Försäljningschef
1% Annan


Resultatet från enkäterna som skickades ut efter mässan visar att:

87% av besökarna beslutar eller påverkar inköp.

72% av besökarna uppgav att de under den närmaste tiden kommer att köpa en eller flera av de produkter/tjänster som visats på mässan.

97% av besökarna uppgav att de är intresserade av att besöka mässan när den arrangeras nästa gång


Denna information är från Möten & Events 2015