Möten & Events Öresund 2015 - MalmöMässan, Malmö, 21 - 22 January 2015

Nordens största och mest affärsinriktade fackmässa inom mötes- och eventindustrin!

Möten & Events Sverige/Danmark 2015 är den kompletta mötesplatsen för alla som bokar och arrangerar möten, konferenser, affärsresor och events. Mässans talarprogram erbjuder en unik möjlighet för dig att kostnadsfritt få smakprov på den svenska talareliten, så att du ska hitta den talare som passar bäst till just ditt företags nästa möte, konferens eller kick-off.

Nytt för i år är att vi har satt ihop ett separat program för regionens HR-chefer. Se nedan programpunkter och sätt ihop ditt helt egna konferensprogram.

08.00 | Kunskapsscenen | Frukostseminarium: MiM och HR SYD

 

Lisbeth Böhm

VD och specialist inom Innovation Management och har bl a samarbetet med Copenhagen Business School och Teknologisk Institut kring innovation och kreativitet och utvecklat handfasta utvecklingsprogram och träningar för att öka ledare och medarbetares innovativa förmåga. 

Tänk dig att få ta emot massor av marknadsrelevanta och konkreta idéer som levereras av engagerade och handlingskraftiga medarbetare, i rätt tid och inom just det område du behöver.

En av de viktigaste uppgifterna för framtidens ledare är att skapa förutsättningar för interaktion och nytänkande – både inom och utanför organisationens traditionella mötesplatser.

Vad kommer att vara viktiga fokusområden?

Hur frigörs innovationsförmågan i organisationen?

Hur håller man balansen mellan Struktur och Kreativitet?

 

07.30-08.00 - Frukost och mingel

08.00-09.00 - Seminarium

Anmäl dig till frukostseminariet här >>

09.30 | Kunskapsscenen | Motivation och arbetsglädje – släpp loss kraften!

Stefan Görwik

Kursledare, föreläsare och egenföretagare

Stefan Görwik är en av Sveriges mest inspirerande talare. Hans föreläsningar kännetecknas av entusiasm, humor och en härlig energi. Han har sedan mitten av 80-talet hjälpt ledare och medarbetare genomföra förändringar, bygga vinnande team och skapa arbetsglädje på deras väg till nya framgångar. Nya framgångar, säger Stefan, bygger på att genomföra förbättringar för organisationens medarbetare;  de i sin tur genomför förbättringar för kunderna. För att lyckas behöver ledare och medarbetare samarbeta utifrån gemensamma mål och strategier samt hitta motivation och handlingskraft för att tillsammans skapa positiva resultat.

Läs hela texten här

12.00 | Inspirationsscenen | Arbetsglädje – ett annat ord för produktivitet

Christer Olsson

Ingenjör, ekonom och författare

I förändringstider ställs stora krav på ledare och medarbetare. Den oro som kanske medarbetare, kunder och leverantörer känner påverkar såväl lönsamhet som arbetsklimat. Hur gör man då för att utveckla motivationen i hela organisationen? Det värdebaserade ledarskapet och medarbetarskapet är det enda möjliga i framtidens förtroendesamhälle, enligt Christer Olsson.

Läs hela texten här

12.00 | Kunskapsscenen | Mänskligt ledarskap – 10 budord för den (o)fullständige ledaren

Kelly Odell

Föreläsare och utbildare

Tidigare chef för Telia Mobile och försäljningsdirektör på Volvo Personbilar

Alla som vill bli bättre ledare kan också bli det. Framgång handlar inte om att vara perfekt och att alltid göra rätt, utan om att acceptera sin mänsklighet och utgå ifrån ett antal sunda förhållningssätt. Då kan du nå verklig framgång. Och bli fullständig i din ofullständighet.

Läs hela texten här

13.15 | Inspirationsscenen | Att lyfta varandra – När vi gör varandra bättre

Stefan Görwik

Kursledare, föreläsare och egenföretagare

 

 

 

Annika R Malmbergs seminarium utgår tyvärr på grund av sjukdom, istället talar Stefan Görwik och ledarskap och motivation!

14.30 | Inspirationsscenen | Interkulturell kommunikation

Angela Ahola

Doktor i psykologi och är specialiserad på psykologin bakom det första intrycket, stereotyper, juridiska bedömningar och ickeverbal kommunikation. Angela har agerat sakkunnig i kända brottmål. Hennes forskning har lett till akademiska publikationer och omnämns ofta i press och tv. 

"Det första intrycket är det bestående" är ju bara en gammal klyscha... Eller? Sanningen är att innan människor köper ditt budskap, din tjänst eller din produkt så behöver man ha "köpt" dig som person. På en bråkdels sekund "läser vi av" våra medmänniskor och skapar oss en uppfattning om personen. 

Den ickeverbala kommunikationen är det som kommunicerar starkast, fast vi inte alltid är medvetna om det. Med dagens teknikdrivna kommunikation har vi färre face-to-face interaktioner. Idag är det alltså än mer kritiskt att vi får maximal nytta av dessa möten. Så, hur ska vi signalera rätt i våra möten med andra? Samtidigt - hur ska vi lyckas gå bortom vårt eget första intryck av andra, förbi våra egna förutfattade meningar? 

Angela förklarar vad vi kan göra för att reparera ett dåligt intryck, få andra mer välvilligt inställda till oss, visa att vi verkligen lyssnar och hur vi kan gå tillväga för att göra ett gott första intryck redan innan det första mötet. Hon förklarar också varför snabba bedömningar av andra är nödvändiga. Det handlar inte om någon form av manipulation utan om tydlighet – att få budskapet att landa rätt och att korrekt läsa av andra.

 

 

11.00 | Inspirationsscenen | En massa sätt att sabba ett möte – och 3 x fler sätt att bygga upp det på

Antoni Lacinai
Utbildar, föreläser, leder möten och skriver böcker om kommunikation och motivation. Han anlitas flitigt för att på olika sätt hjälpa människor att prestera på topp i möten med kunder, kollegor, medarbetare.

Micke Darmell
Har jobbat med möten i 20 år och är i dag ansedd som den kanske främste experten på att skapa bättre interna möten. Han är också författare till den uppmärksammade boken Uppkopplad eller avkopplad? – konsten att verka i en uppkopplad värld.


Meeting Quality index visar att vi spenderar 2-4 timmar om dagen i möten. Ibland mer.

50% av dessa möten saknar tydligt syfte och mål. 33% förstår inte varför de blivit inbjudna (men går ofta ändå). 33% tycker att möten tar mer energi än det ger. Inte konstigt att så många tycker att möten är ett nödvändigt ont istället för ett strategiskt verktyg för att föra verksamheten framåt.

•    Hur förstör man bäst ett möte?
•    Men framför allt, hur vi rättar till det och gör det bra igen?
•    Möten som ger positiva effekter i stället för frustration

12.15 | Kunskapsscenen | Ta dig till ”nästa” nivå

Kina Bergström
Kina är utbildad MasterMindutvecklare och ICF Coach, specialist inom individutveckling. Medlem i Top Women Coaches och Sveriges enda Life Mastery Consultant, utbildad av Mary Morrissey, LifeSoulutions, USA.

Tänk om du fick en helt ny attityd till sälj? Kina Bergström har förmågan att mentalt lyfta individer och få dem att utvecklas och tänka på nya sätt. Oavsett var du befinner dig kan du ta dig till nästa nivå. Kina hjälper människor få konkret förändring och nå sina drömmar.

•    Det mentala är nyckeln
•    Världens mest motiverade säljare
•    Så tankefrön och skörda framgång


13.30 | Kunskapsscenen | Bäst attityd vinner

Gurra Krantz
En av Sveriges mest kända seglarprofiler med två America’s Cup-tävlingar och fyra jorden-runt-seglatser bakom sig.

En kappsegling jorden runt är en extrem situation där många av deltagarna är stora individualister med olika nationalitet och kulturella skillnader. Det gäller att fatta rätt beslut i rätt tid och se hur varje individ kan bidra till gruppens framgång.

Som skeppare på jorden runt-kappseglingar vet Gurra Krantz vad gott ledarskap betyder. I sin föreläsning drar Gurra paralleller mellan tävlingarna på havet och i näringslivet.

•    Vinnande attityder och mindset
•    Det personliga ansvaret
•    Teamets samspel14.45 | Kunskapsscenen | Få saker gjorda på jobbet!

Anders Thoresson
Frilandsjournalist och föreläsare med inriktning på teknik, it, naturvetenskap, entreprenörskap och samhällsfrågor. Medverkar bland annat i Ny Teknik, skriver internetguider för .SE och ger i föreläsningar tips om hur nätet kan användas för omvärldsbevakning, hjälper journalister med grunderna i digital källskydd och skapar enkla datorspel tillsammans med barn.

Kom och lyssna när Anders Thoresson berättar hur du gör för att slippa mail-kaoset på jobbet.

Seminariet presenteras i samarbete med Workhack och Anagram.