Logistik 2015 - Kistamässan, KISTA, 23 - 24 September 2015

Heltäckande transport- och logistikmässa!

Att logistikbranschen är betydande för Sverige, dess framtid och utveckling är utom tvivel. Men på en dynamisk och oförutsägbar marknad med stora anpassningskrav krävs ständig förändring för att fortsätta ligga i framkant.

Vi har många viktiga aktörer i landet som gjort avgörande insatser för att driva denna förändring. Det är aktörer som inte bara gjort en insats för sig själva och företaget utan som fört hela logistikbranschen framåt.

På en mässa där framtidens logistik står i centrum har vi därför beslutat att lyfta upp och hylla den person, det företag eller den lösning som gjort en förändring eller en förbättring som gynnat hela logistikbranschen. Den 23 september korar vi därför Årets Logistikinsats 2015!

Nominera ditt bidrag till emelie.persson@easyfairs.com så snart som möjligt.