High TECH ENGINEERING 2015 - Svenska Mässan, Göteborg, 14 - 15 April 2015

Sveriges nya mötesplats för utveckling och effektivisering av morgondagens högteknologiska industri och ingenjörskonstSeminarieprogram tisdag 14 april 201508.00 | Scen 1 |Frukostseminarium: Internet of Things – The enabler for the Connected Society

Embedded Gothenburg & Elektronik i Norden

Internet of Things – The enabler for the Connected Society

Välkommen på frukostseminarium om Internet of Things, IoT. Bland annat kommer tre Göteborgsföretag, Idevio AB, Kombridge AB och Appspotr AB, att berätta om sina framgångar inom IoT och hur de ser på framtiden för IoT. Seminariet avslutas med en diskussion om IoT.

Frukostseminariet arrangeras av Elektronik i Norden och Embedded Gothenburg och beräknas hålla på i ca 90 minuter. Vi bjuder naturligtvis på frukost.

Talare:

Patrik Boccara, Kombridge

Patric Nordström, Idevio

Fredrik Bewick, Appspotr

Moderatorer: Göte Fagerfjäll, Elektronik i Norden & Erik Behm, Business Region Göteborg

Upplägg:
8.00-8.30 Frukost
8.30-9.30 Seminarium

Anmäl dig till frukosten här >>Premiär för 3DPs Engineeringkonferens - 10.00-15.30 | Konferensrum09.15 | Scen 2 | Samverkan och ökad konkurrenskraft med supermaterialet Grafen

Helena Theander

Helena Theander är programchef för SIO Grafen, och vice innovationsledare i Graphene Flagship. Helena är disputerad fysiker och gruppchef på Chalmers Industriteknik för sensorsystem och beräkningar.

Det strategiska innovationsprogrammet SIO Grafen erbjuder bland annat demonstrator- och samverkansprojekt, omvärldsbevakning, workshops, patentlandskapsstudier och affärscoachning. Helena berättar om pågående demonstratorprojekt i Sverige, samt tipsar om hur ditt företag kan använda materialet grafen och programmet SIO Grafen för att stärka er affär. 

09.30 | Scen 1 | Hur mycket är en volt?

Tobias Bergsten 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Det är lätt att mäta spänningen från exempelvis ett batteri. Det är bara att använda en voltmeter eller multimeter och ett par kablar så visas spänningen på instrumentets display. Men hur vet man hur mycket en volt är egentligen? Sedan volten definierades på 1800-talet så har några olika metoder använts för att realisera en referensnivå för spänningsenheten, så att olika mätinstrument på olika platser mäter lika.

I Sverige har SP uppdraget som Nationellt Metrologiinstitut och därmed att säkerställa att de fysikaliska enheterna har rätt nivå, bland annat volten. I föredraget går jag igenom hur volten har realiserats historiskt fram till idag och vad vi jobbar med för att utveckla spänningsmätningar på den högsta noggrannhetsnivån.

 

 

10.15 | Scen 2 | Enterprise Europe Network - Nätverket som tar Europa till företagen

Max Maupoix
Swerea IVF

 

 

Enterprise Europe Network hjälper svenska små- och medelstora företag att hitta kunder och samarbetspartners över de nationella gränserna.  Vi erbjuder kostnadsfritt möjligheten att starta affärs- teknik- och forskningssamarbete genom rådgivning, teknikförmedling, matchmaking och omvärldsbevakning. Vi hjälper även till att leta efter rätt forskningsprojekt och hitta lämpliga partners. Våra tjänster genomförs i samarbete med kollegor från över 600 organisationer i över 52 länder.

För mer info se www.eenivf.eu och www.enterpriseeurope.se   

10.15 | Scen 3 | Big data i transportsektorn - tre utmaningar

Erik-Wilhelm Graef Behm
Business Region Gothenburg

Per -Olof Arnäs
Chalmers 

Den som tror att Big data bra handlar om databaser och programmering har fel. I transportbranschen är den kanske största utmaningen något helt annat - insamlingen av data. Här behövs inte bara bra sensorer utan också helt andra datainsamlingsmekanismer. Övriga utmaningar, behandling och exploatering av data, är även dessa mycket beroende av hårdvara."

Talare: Per-Olof Arnäs, Logistikforskare, Chalmers

Moderator: Erik Behm, Area & Investment Manager ICT, Business Region Göteborg ICT

 

 

10.30 | Scen 1 | Hur PARC upprepande gånger skapar marknadsstörningar och nya branscher genom samarbete och öppen innovation

Mats Bergström

Managing Director of Agile Planning and Development
PARC, a Xerox company

Mats Bergstrom is Managing Director of Agile Planning and Development. As a member of the Global Business Operations team Mats oversees PARC’s strategy for new business opportunities, market analysis, portfolio management, and financial modeling, with the objective of helping PARC achieve a higher success rate in innovation.

Mats has extensive management experience from both financial and technical sectors. Prior to joining PARC, Mats was VP of Operations at Talkatone, a mobile consumer VoIP company. Before moving to the Bay Area to attend Stanford GSB, Mats was Head of Equities at Nordea Markets, Sweden, the largest bank in the Nordics. Previously Mats has served as Head of Equity Research at Nordea Markets, where he personally covered technology and telecom companies, and he also co-founded a smartphone software development company where he served as its CEO up until the company was acquired. Mats holds a M.S. in Management from Stanford GSB and a B.S. in Business Administration and Economics from Umea University, Sweden. 

 

 

11.15 | Scen 2 | Antenner för rymdkommunikation över stora avstånd

Joakim Johansson

Chefsingenjör Atennteknik,
RUAG Space AB

NASA:s nästa rymdteleskop James Webb Space Telescope (JWST) kommer att placeras vid den så kallade Lagrangepunkten L2 på 1,5 miljoner km avstånd från jorden. JWST är till skillnad från Hubble-teleskopet avsett för infrarött ljus, och kommer därigenom att kunna se igenom stoftmoln i vår galax. De datamängder som produceras av JWST kommer att länkas ner till jorden genom ett antennsystem som konstruerats och byggts av RUAG Space i Göteborg och Linköping. Antennsystemet består av en styrbar reflektorantenn på K-bandet (runt 26 GHz) och en reservantenn på S-band (2 GHz).

Föredraget ger en överblick över de utmaningar som JWST-antennen och liknande antennsystem för rymdkommunikation över långa avstånd utgör.

11.15 | Scen 3 | Transparent Displays Available - A Technology Review of the Market Today

Joe Pimenoff 

Compotech Provider AB

There are several transparent display technologies available today, each of which has its benefits and drawbacks. A surprising few are, however, really transparent. This presentation will focus on the different properties of transparent displays today. Each technology will be presented in applications from the field. 

11.30 | Scen 1 | Tekniköverföring i praktiken - för små och medelstora företag

Jan Wipenmyr

Acreo Swedish ICT/RISE SME

Var kan jag som småföretagare hitta kompetens och finansiering till min produktutveckling? Vi presenterar vår framgångsrika metod för tekniköverföring, utveckling och vilka finansieringsmöjligheter som finns.  

12.00 | Scen 3 | Automated optical surface inspection in the press shop – practical examples of in-line and off-line installations at European car manufacturers

Hubert Lechner

Steinbichler Optotechnik
GmbH (GER)

Automated optical surface inspection in the press shop – practical examples of in-line and off-line installations at European car manufacturers

The quality of a complete car is instinctively brought into direct relation with the perfect appearance of its painted surface. In the press shop, automated optical surface inspection is used for early detection of defects on exterior parts. The sooner a surface defect is detected during the process, the lower the costs of rework in following process steps will ultimately be. After a brief explanation of the technical principles for surface inspection, several different practical examples at European car manufactures are presented. The current state-of-the-art of in-line and off-line surface inspection installations in modern press shops will be illustrated and their benefits will be explained.

12.15 | Scen 2 | Automatiserade fordon med hög säkerhet

Rolf Johansson

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Idag beror en hel del trafikolyckor på förarmisstag.  I takt med att vi förser fordonen med alltmer automatiserad funktionalitet, minskar vi riskerna för denna slags olyckor. Å andra sidan gör vi oss mer beroende av att vi kan lita på att dessa avancerade funktioner alltid är så säkra, att de inte innebär ett nytt märkbart inslag i olycksstatisken. Vi håller på att gå från ett synsätt där föraren har huvudansvaret i alla lägen, till att kräva att fordonet självständigt kan lösa även komplicerade trafiksituationer. Detta ställer helt nya krav på hur man analyserar och genomför säkerhetsbevisningar av fordonsfunktioner.

12.45 | Scen 3 | Augmented Reality as a tool for technical documentation

Kristian Niklasson

Director Business Unit Technical Documentation
Etteplan

Nowadays it is possible to use a pair of augmented-reality (AR) goggles instead of having to read and carry around old-fashioned and out-dated paper manuals to repair machines. Technical Instructions added by computer images ‘projected’ on the real world show how to complete a task by identifying, for example, exactly where the bearing is situated and how it should be dissembled and assembled using the right tools and positions.  In other words efficiently transferring technical knowledge to the user.

However it is not the AR hardware and software tools anymore, but creating and managing the content where the challenge lies. Textual, graphical and multimedia Content needs to be linked logically and in an automated way to the real-world via the AR tools. This can only be achieved by having structured and enriched Content. Etteplan uses the Etteplan Model and Methods to efficiently and effectively create technical information to be used in AR-environments.

13.15 | Scen 2 | 3D-printing av elektronik

Johanna Stiernstedt

Swerea IVF

3D-printing eller additiv tillverkning erbjuder helt nya möjligheter att tillverka tidigare omöjliga strukturer och skapa ökad funktionalitet. Det kan handla om miniatyrisering av system, bygga in smarta system, optimerade byggsätt eller avancerad kylning. Den största utmaningen är att blanda material. Swerea IVF har utvecklat en forskningsplattform för additiv direkttillverkning av funktionella 3D mikrokomponenter och arbetar aktivt med material och produktionsutveckling kring additiv tillverkning.

13.30 | Scen 1 | Smartare Elektroniksystem

Magnus Svensson
Programchef, Smartare Elektroniksystem

Lena Norder
Kommunikationsansvarig, Smartare Elektroniksystem

Sverige ett industriland i världsklass. En stor del av anledningen är att vi är i världsklass vad gäller elektroniksystem. Elektroniksystem verkar i högsta grad tvärsektoriellt. De ingår i allt fler samman­hang och utgör en allt större och viktigare andel i de pro­dukter och produktionssystem som finns och utvecklas inom i olika branscher. Därmed ökar marknaden.

För att Sverige och svenska aktörer ska klara att vara kon­kurrenskraftiga på smarta elektroniksystem även i framtiden, behöver vi möta tre huvudsakliga utmaningar:

• Värdekedja - Förbättra samverkan i värdekedjan
• Spetsområden - Ha nationell spets inom nyckelområden
• Kompetensförsörjning - Säkra kompetensförsörjningen

 Programmet Smartare Elektroniksystem arbetar med dessa tre utmaningar.

13.30 | Scen 3 | Vad är Kraftforum?

Johan Krii
Kraftforum

Kraftforum startades 2013 av några eldsjälar från ett antal olika företag i regionen, som såg behovet av att samordna kompetens, utbildning och forskning inom området kraft och strömförsörjning.

14.15 | Scen 2 | Användning av Grafen i tre potentiella områden inom kylning, betong samt biomedicin

Johan Liu

Professor i elektronikproduktion, forskarutbildning inom materialvetenskap från KTH. Tidigare chef för elektronikenhet på IVF (numera Swerea IVF) innan han fortsatte sin karriär på Chalmers. Ledamot av IVA och IEEE Fellow, samt vetenskaplig rådgivare åt Henkel.

Grafen har många intressanta egenskaper. Det leder värme väldigt bra. Det är ett mycket starkt material, nästan tusen gånger starkare än stål. Försök visar dessutom att grafen även är ett biokompatibelt material. Föredraget behandlar hur vi använder grafen inom kylning, betong samt biomedicin.  Vi kommer att presentera de senaste forskningsresultaten inom områdena. 

14.15 | Scen 3 | I rymden finns ingen helpdesk

Josefina Adebahr

Chef Analyslaboratoriet, RUAG Space

Reparation är inget som praktiseras i rymden. Funktionen hos de system som skickas upp måste vara felfri under hela dess beräknade livslängd. Kontrollen av alla ingående komponenter i en konstruktion är därför minutiös.

Förståelsen av grundorsaken till eventuella fel som upptäcks är av avgörande betydelse för projekten. På analyslabbet på RUAG Space AB i Göteborg utförs komplicerade felanalyser och materialanalyser parallellt med konstruktionskontroll av elektronik och elektromekaniska komponenter. Ett axplock av de mest spännande analyserna kommer att presenteras här.
 

15.45| Scen 3 | Tesla Motors – how to push the boundaries of technology and build an innovative business in new markets at the same timePeter Bardenfleth-Hansen

Scandinavian Director, Tesla Motors

Peter Bardenfleth-Hansen came from a career in the Service Industry to join Tesla in 2010. Starting out in an entry level position as the first full time employee in Scandinavia, Peter has been instrumental in building, what has become, the strongest Tesla market outside of the U.S.A. He now oversees the overall expansion in the rest of the Nordic Countries and the Baltics, as well as providing guidance to our new emerging markets in the far East.

American car manufacturer Tesla Motors have in just a few years’ time managed to spur a massive global interest in their electrical vehicles, in particular the award winning Model S.  Tesla’s business model is highly innovative. Starting off with a bold vision of accelerating the world towards sustianable transportation whilst being part of the solution to global warming and reducing the oil dependency, Tesla have created an electric vehicle that pushes the boundaries of technology to new frontiers. They have been investing heavily in charging infrastructure in strategic key markets, they were the first car manufacturer to make an IPO in the US for five decades, and seem to be more inspired by Apple than in the industry competitors and they have made their entire patent portfolio publically available.

You will listen to Peter Bardenfleth-Hansen, Tesla Motor’s Scandinavian Director, on the opportunities and challenges on the electric vehicles market, and the role Tesla will play in the future of the automotive industry.