High TECH ENGINEERING 2015 - Svenska Mässan, Göteborg, 14 - 15 April 2015

Sveriges nya mötesplats för utveckling och effektivisering av morgondagens högteknologiska industri och ingenjörskonst

3DP - konferensen


3DP gör en satsning i Göteborg och arrangerar en kostadsfri Engineeringkonferens tisdagen den 14 april i samband med mässan Elektronik 2015.


3DP bjuder in till en heldag med fokus på additiv tillverkning. Den kostnadsfria konferensen kommer att handla om vad tekniken kan åstadkomma idag och
var den är påväg. Missa inte att anmäla dig, gör det idag!

10.00-10.40 | Mattias Kristiansson| 3d-print – en introduktion

3dp.se:s redaktör Mattias Kristiansson

3d-print – en introduktion 


Teknik, användning, drivkrafter & utveckling

3dp.se:s redaktör Mattias Kristiansson förklarar hur de viktigaste 3d-printteknikerna fungerar och vilka de främsta drivkrafterna bakom utvecklingen är. Dessutom ger han exempel på de vertikaler där 3d-printtekniken idag används framgångsrikt.

10.50 - 11.30 | Börje Larsson | 3d-scanning - motsatsen till 3d-print

Börje Larsson, Cascade

3d-scanning - motsatsen till 3d-print

3d-scanning producerar en STL-modell och kan därför används för indata till 3d-printning. Likaså kan noggrann 3d-scanning användas för kvalitetskontroll av geometrin på en 3d-printad detalj. I detta föredrag beskriver Börje Larsson på Cascade hur 3d-scanning kan användas i samband med 3d-print.

Cascade har sedan början av 1990-talet hjälpt företag med Optisk mätteknik och PLM & CAD. De tjänster och produkter vi under årens lopp har levererat har resulterat i att våra kunder blivit effektivare och ökat kvaliteten på tillverkade produkter. Vårt fokus har hela tiden varit att med ny teknik stärka våra kunders konkurrenskraft. Vi erbjuder tjänster och produkter i Norge, Sverige och Finland.

Cascade har organisationsnummer 556063-4452 och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008 och miljöcertifierade enligt ISO 14001:2004.

11.40 - 12. 20 | Thomas Lindqvist & Anna Rzewuska | Juridikens samspel med 3d-print

Thomas Lindqvist är delägare och ansvarig för IP & TMT samt för arbetsrättsgruppen på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. 

Anna Rzewuska, biträdande jurist vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co, arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och tvistelösning. 

Juridikens samspel med 3d-print

Är ditt företag rustat för att möta juridikens krav i en tid av högteknologisk utveckling? Oavsett om ditt företag är specialiserat på 3d-print eller om du använder dig av 3d-print som ett verktyg i din verksamhet kan det vara på tiden att du inventerar din immaterialrättsportfölj och ser över avtalsmallarna. Anna Rzewuska och Thomas Lindqvist på advokatfirman Hammarskiöld & Co berättar om hur juridiken förhåller sig till 3d-print utifrån aktuella fallstudier.

Thomas Lindqvist är delägare och ansvarig för IP & TMT samt för arbetsrättsgruppen på Advokatfirman Hammarskiöld & Co. Thomas är specialiserad på bl.a. immaterialrätt och IT- och telekomrätt. Thomas är inriktad på immaterialrättsliga tvister, marknadsrätt, kommersiella avtal på immaterialrättsområdet samt M&A. 

Anna Rzewuska, biträdande jurist vid Advokatfirman Hammarskiöld & Co, arbetar huvudsakligen med immaterialrätt och tvistelösning. Inom immaterialrätten är Anna specialiserad på 3D-printing och telekomrätt. 

14.00 - 14.40 | Kenny Johansson | Från prototyper till färdiga produkter

Kenny Johansson
VD, Acron Formservice

Från prototyper till färdiga produkter

Genom att ta till vara på de senaste teknikerna och möjligheterna inom 3D-printing producerar Acron Formservice allt från små designdetaljer till större prototyper för en mängd olika företag och branscher. Här förklarar företagets vd, Kenny Johansson, hur man arbetar med 3d-print och formsprutning samt tar upp ett antal högaktuella kundfall.

14.50 - 15.30 | Marcus Helgesson | Svensk innovation på export med 3d - print

Marcus Helgesson är grundare och ägare till innovationsbolaget Industrial Dynamics Sweden AB 

Svensk innovation på export med 3d-print

Marcus Helgesson är grundare och ägare till innovationsbolaget Industrial Dynamics Sweden AB som utvecklar och tillverkar mätsystemet ForceBoard (www.forceboard.com). Här berättar han om hur han använder 3d-print i sin patenterade produkt och exporterar den till ledande företag och universitet i länder över hela världen.