ELEKTRONIK 2015 - Svenska Mässan, Göteborg, 14 - 15 April 2015

Sveriges viktigaste mötesplats för elektronikbranschen
Elektronik 2015 erbjuder dig som besökare över 50 kostnadsfria seminarier och
aktiviteter mitt på mässgolvet.

Ta tillvara på denna unika möjlighet att lyssna till branschens absoluta spetskompetens!

För fullständigt program respektive dag besök
:

SEMINAREPROGRAM DEN 14 APRIL

SEMINAREPROGRAM DEN 15 APRIL