Skydd & Säkerhet Syd 2016 - MalmöMässan, 10 - 11 February 2016

Nordens viktigaste mässa inom framtidens skydd & säkerhet
seminarier 231231

När vi planerar våra seminarier har vi alltid dig som besökare i åtanke, vi vill att ett besök hos oss ska ge maximal utdelning. Förena nytta med nöje och passa på att gå på något eller några av våra kostnadsfria seminarier på plats. Mötesplatsen erbjuder över 50 talare över 4 scener - här finns något för alla! 

Här presenterar vi seminarieprogramet för Skydd & Säkerhets scen onsdagen 10/2.

Easyfairs reserverar sig för eventuella ändringar i programmet

Seminarieprogramet är fortfarande under uppbyddnad, det kommer fyllas på efterhand.
Var också medveten om att seminarieprgrammets innehåll och talare kan förändras fram till mässan. 

Se seminarieprogramen på de andra scenerna

Fastighetsmässans Scen >
Elmässans scen >


TID: 9.15-11.15  | PLATS: KONFERENSRUM HAMLET

Talare:

Svensk Brand & Säkerhets certifiering 

Kontinuitetsplanering och kontinuitetshantering

Frukost och seminarie med Svensk Brand & Säkerhets certifiering. Att säkerställa en fortsatt leveransförmåga med en hög kundnöjdhet även under allvarliga störningar kan vara avgörande för er affärsverksamhet. Kontinuitetshantering handlar om att långsiktigt etablera och vidmakthålla en förmåga att återuppta, eller ännu bättre upprätthålla sin verksamhet, oavsett vad som inträffar.

Föreläser gör Thomas Kårgren som är rådgivare och seniorkonsult på CERTASEC med inriktning mot kvalificerade riskbedömningar.


TID: 9.00-10.30  | PLATS: SKYDD & SÄKERHETS SCEN

Talare:

Datainspektionen 

”När är det tillåtet att kameraövervaka? Datainspektionen reder ut begreppen”.


TID: 9.15-10.00 | PLATS: FASTIGHETSSCENEN

katrin 2312321

Talare:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd, Malmö kommun
Therese Berg, Strateg för social hållbarhet, Riksbyggen
Mia Edofsson, Hållbarhetschef Akademiska hus

Debatt:  
Hur bygger vi ett hållbart Malmö för framtiden?


TID: 10.30-11.15 | PLATS: SKYDD & SÄKERHETS SCEN

Talare:

Christina Argelius, 
Vice President Facility Management 
(incl Chief Security Officer), Volvo Car Corporation 

Utmaningen att jobba med säkerhet inom ett inovativt ingenjörsföretag som Volvo Cars


TID: 11.30-12.15 | PLATS: SKYDD & SÄKERHETS SCEN

PETER 323

Talare:

Peter Narbe 
säkchef MFF

Malmö FF:s säkerhetsutmaningar för att nå Champions League-nivå även utanför planen


TID: 12.30-13.30| PLATS: SKYDD & SÄKERHETS SCEN

Talare:

Arrangeras i sammarbete med säkerhetsbranschen

Hans Brun, terrorforskare Försvarshögskolan
Peter Narbe, Säkerhetsrådgivare, 2Secure
Greta Berg, Sveriges Kommuner och Landsting

Ökad hotbild om terrordåd ställer krav på samverkan mellan näringsliv och samhälle.

En förändrad omvärldsbild ställer nya krav på samhället och det behövs en ökad samverkan mellan de aktörer som finns i samhället. Vilka hotbilder finns och hur har de förändras, vilken beredskap finns hos kommuner och landsting och hur sker samverkan med polisen och näringslivet för att förebygga och hindra terrordåd är områden som diskuteras.


TID: 13:00-14.00| PLATS: ENERGISCENEN

Talare:

Bosse Andersson, 
Vice VD svensk Energi

Energibranschen i förändring -Trender, utmaningar och möjligheter


TID: 13:45 - 14:30 | PLATS: SKYDD & SÄKERHETS SCEN

Talare:

Staffan Liljestrand
analytiker och grundare av Bumbee Labs AB

Den smarta staden – hur mätbarhet ger trygghet och säkerhet

Bumbee Labs delar med sig av hur Big Data kan förändra stadsplaneringen. Syftet kan bland annat vara att förbättra tryggheten och säkerheten. Vikten av att gå från beslut baserade på intuition till faktabaserade beslut. Gör man det skapas också möjligheter till bättre planering av smarta städer, smarta köpcentrum och smart detaljhandel.


TID: 15.00 - 15.45 | PLATS: SKYDD & SÄKERHETS SCEN

Debatt:

Anders Adali Säkerhetskonsult och f.d värdetransportrånare, Mårten Gomer från Riksbanken & Patrik Lundgren säkerhetschef på Loomis.

De nya svenska sedlarna

Debatten kretsar kring Sveriges nya sedlar och valörer och hur säkerheten kring detta påverkas. Hur säkra är de nya pengarna? Har man avvärjt sig från de största hoten?

Han var egenföretagare, butikschef, småbarnspappa och helnykterist. Och levde dubbelliv som värdetransportrånare i tio år. Patrik Lundgren är säkerhetschef på Loomis som är specialister på kontanthantering. Mårten Gomer från Riksbanken, sveriges centralbank som är en av riksdagens myndigheter.

hanna

Moderator för debatten

Hanna Stenvall
Chefredaktör
Skydd & Säkerhet


TID: 15:00-15.45| PLATS: FASTIGHETSSCENEN

Talare:

Dag Lotsander

Förbättringsarbetet bygger på filosofin! Kundfokus, ledarskap och medarbetarskap på riktigt

Med många år som senior ledare inom Toyota har Dag bred och djup erfarenhet av leanfilosofin och lean som strategi för verksamhetsutveckling. Har jobbat med företag som innovationsrådet, NCC, Skanska, Peab mfl.


TID: 16:00-17.00 | PLATS: FASTIGHETSSCENEN

fredrik43234

Talare:

Fredrik Reinfeldt

Den Svenska ekonomin och Sveriges roll i omvärlden – hot och möjligheter


TID: 16:00-17.00 | PLATS: SKYDD & SÄKERHETSSCEN

teveo

Talare:

Teveo

Expandera ditt företag med digital marknadsföring