Fastighetsmässan Syd 2016 - MalmöMässan, 10 - 11 February 2016

Norra Europas största fastighetsmässa!

Raybased AB

Raybased AB

Monter M. 22

Kontaktuppgifter

42130 VÄSTRA FRÖLUND
Sweden
http://www.raybased.com/

Raybased är ett svenskt teknikbolag som har utvecklat en trådlös plattform för fastighetsautomation och som gör det möjligt att övervaka, styra och optimera alla elektriska funktioner i en fastighet, såsom t.ex. värme, ventilation, belysning och säkerhet. Bolagets system har ett öppet gränssnitt och är kompatibel med alla de standarder och protokoll som finns idag på en mycket fragmenterad marknad. Bolagets primära målmarknad är kommersiella fastigheter.

Produkter

 • Raybased AB - Framtidens öppna och flexibla IoT plattform för fastigheter

  Raybased gör det möjligt för fastighetsägaren att digitalisera övervakning och styrning av alla elektriska funktioner i en fastighet. Genom att koppla upp alla dessa funktioner på ett trådlöst nätverk möjliggör Raybased övervakning dessa funktioners driftstatus i realtid. Med ett sådant system kan till exempel en fastighetsskötare optimera sitt dagliga arbete och en fastighetsägare säkerställa att de levererar det inomhusklimat de lovar sina hyresgäster.

  Systemets är enkelt att installera, flexibelt och i princip obegränsat utbyggbart. Systemet förenar de avancerade trådbundna systemens prestanda och driftssäkerhet med de befintliga trådlösa, systemens prisbild och användarvänlighet. Systemet går att integrera med alla de standarder och protokoll, såväl trådbundna som trådlösa, som idag finns på marknaden.

  www.raybased.com

 • R-Puck™

  Central enhet i Raybaseds system. R-pucked digitaliserar övervakning och kontroll av elektriska laster. Den är konstruerad för att gömmas bakom innerväggar och -tak och kommunicerar trådlöst med andra R-puckar för att skapa ett nätverk av uppkopplade noder som säkerställer snabb och stabil kommunikation i alla Raybased system.

  http://www.raybased.com/assets/uploads/produktblad...

 • Gateway

  Raybaseds Gateway är en intern omkopplingspunkt i systemet som används för att länka kommunikation mellan R-puckar och lokal server. En lokal server är fastighetens samlingspunkt för information och är kopplingspunkten ut mot internet.

Kontakta Raybased AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com