Fastighetsmässan Syd 2016 - MalmöMässan, 10 - 11 February 2016

Norra Europas största fastighetsmässa!
vf ställa ut

Mässorna riktar sig till inköpare och beslutsfattare som befinner sig i en aktiv köpprocess. Hit kommer man för att se nyheter, möta nya och gamla leverantörer, skapa nätverk och framför allt för att göra affärer. Mässan är ett omvänt säljbesök – under två intensiva dagar träffar du lika många kunder som normalt tar fl era månader att träffa. Ert deltagande blir mycket kostnadseffektivt och resultatskapande, allt till en låg kostnad.

  • Easyfairs ger tydlig och mätbar ROI
  • Säljevent med fokus på affärer
  • Fler affärer på färre dagar
  • Spara tid - du träffar hundratals nya kunder
  • 90 % av besökarna i snitt på easyFairs mässor beslutar om inköp


Så här tyckte förra årets utställare

”Vi kommer självfallet vara med igen, den här mässan är perfekt för oss. Här finns den rätta målgruppen både av användare och beslutsfattare.”
Ulf Henningsson, Distriktsansvarig Skåne/Blekinge, Ejendals AB

”Bredden av besökare har varit fantastisk, vi har kunnat utöka vårt intresseregister rejält.”
Magnus Hansson, Säljare, Anticimex

”En fantastik mässa där besökarna är genuint intresserade, här kan vi odla de rätta kontakterna.”
Sam Forsbeck, Försäljings chef, Reka Kabel

 

Ställ ut och skapa rätt kontakter!

Efter kontakt med Sveriges främsta fastighetsbolag och enskilda bostadsrättsföreningar står det helt klart att det finns ett uppdämt behov av en egen mötesplats som speciellt belyser drift, förvaltning och fastighetsunderhåll. Fastighetsbolagen och bostadsrättsföreningarna vill utveckla sina kunskaper, träffa gamla och nya leverantörer, se produktnyheter och göra affärer. Just nu finns det ett extra stort behov med anledning av nya myndighetskrav som påverkar förvaltningen av fastigheter, inte minst inom miljöområdet.

Som utställare på Fastighetsmässan 2016 får du unika möjligheter att snabbt etablera värdefulla kontakter med fastighetsägare till flerbostadshus, kontorsfastigheter, handelsfastigheter (köpcentra), industrifastigheter och alla typer av specialfastigheter som hotell, sjukhus, idrottsanläggningar etc. Här möter du besökare med aktivt intresse av effektivare drift, förvaltning och underhåll av sina fastigheter.

 

Besökarmarknadsföring

Inför mässan genomförs en massiv marknadsföringskampanj där 2000 av branschens viktigaste besökare bjuds in personligen via telefon av easyFairs. Besökarmarknadsföringen består också av ett helt program med marknadsföringsaktiviteter samt partnerskap med branschens ledande facktidningar och organisationer. Dessutom görs direktutskick av mässbiljetten till branschens köpstarkaste inköpare och beslutsfattare med information om mässans utställare, seminarier och learnShops.