Elmässan Syd 2016 - MalmöMässan, 10 - 11 February 2016

Nordens största renodlade mässa inom elinstallation
seminarier 231231

På Malmömässan kommer det under mässdagarna kommer ni kunna lyssna på över 50 st talare, samlade på totalt fyra scener. Lärorika seminareier som förenar nytta med nöje, allt helt kostnadsfritt!

Här presenterar vi seminarieprogramet för Elmässans scen onsdagen 10/2.

Seminarieprogramet är fortfarande under uppbyddnad, det kommer fyllas på efterhand.
Var också medveten om att seminarieprgrammets innehåll och talare kan förändras fram till mässan. 

Look at the other stages programs 10/2 

Fastighetsmässans Stages >
Skydd & Säkerhets stage >

TID: 9.15-10.00 | PLATS: FASTIGHETSSCENEN

Talare:

Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunalråd, Malmö kommun
Therese Berg, Strateg för social hållbarhet, Riksbyggen
Mia Edofsson, Hållbarhetschef Akademiska hus

Debatt:  
Hur bygger vi ett hållbart Malmö för framtiden?


TID: 9.30-10.15 | PLATS: ELSCENEN

Talare:

Thomas Ravelli

Efter en mycket framgångsrik fotbollskarriär har Thomas lagt fotbollsskorna (och målvaktshandskarna) på hyllan. I dag är han ute och föreläser och berättar om sina egna erfarenheter, vad gäller utveckling av individen inom gruppen.


TID: 10.45 - 11.30 | PLATS: ELSCENEN

KNX

Talare:

Ulf Nordberg, Jan Hammarsköld och Rikard Nilsson KNX Sweden.

KNX Sweden bjuder på Konsulthandbok 

Ökad efterfrågan på fastighetsautomation från såväl kunder som lagar och regelverk ställer allt högre krav på konsulternas handlingar. Vår handbok hjälper dig navigera i dagens djungel av applikationer och lösningar. 

Med våra exempel och mallar blir ditt slutresultat både väldokumenterat och överskådligt. Hämta ut ditt eget exemplar av Konsulthandboken (värde 400 kr).

Seminariet avslutas med informationen om hur KNX i en villa blir billigare än traditionell installation enligt svensk standard. 


TID: 12.00 - 12.45 | PLATS: ELSCENEN

Talare:

Ingvar Eriksson,
SEK Svensk Elstandard

Du har väl koll på senaste elinstallationsstandarden?

Standarden SS 437 01 02 innefattar sex tidigare ”hang-around”-standarder till Elinstallationsreglerna. Det gäller standarderna för grundläggande dimensionering, placering av uttag och anslutningspunkter, utrymmen för el- och kopplingsutrustning samt anslutning till elnätet. I det här seminariet från SEK Svensk Elstandard presenteras SS 437 01 02 och en del av de viktigaste förändringarna beskrivs.


TID: 13:00-14.00| PLATS: ENERGISCENEN

Talare:

Bosse Andersson
Vice VD Svensk Energi

Energibranschen i förändring -Trender, utmaningar och möjligheter


TID: 13.00 - 13.45 | PLATS: ELSCENEN

ljusdesign 2131

Hans Söderling, Gruppchef för installationsledare NCC
Viktor Olsson, Produktchef LED, Aura Light International AB
Urban Magnusson, försäljningschef  ELCO

Kan installatören påverka slutresultatet?

Installatörer blir ofta inblandade i renoveringar och nybyggnationer  i ett sent skede. Hur kan man på bästa sätt undvika detta och få belysningen som en naturlig del i planeringen? Hur kan man som installatör vara med och påverka resultat tidigare i processen och framför allt påverka slutresultatet? Lyssna till en intressant debatt med representanter från: NCC, Aura light och Electro elco.


TID: 14.00 - 14.45 | PLATS: ELSCENEN

Anders Adali Säkerhetskonsult och f.d värdetransportrånare

Från värdetransportrånare till säkerhetskonsult

Han var egenföretagare, butikschef, småbarnspappa och helnykterist. Och levde dubbelliv som värdetransportrånare i tio år. Det här är den före detta yrkesbrottslingen Anders Adalis historia. Är idag bland annat säkerhetskonsult, föreläsare och har släppt boken ”Pengar, pengar, pengar”. Har varit med i Brottskod på TV3 och Veckans Brott på SVT. En andra bok är på gång "Svenska Rånare" med med den kända kriminaljournalisten Dick Sundevall.  


TID: 15.00 - 14.45 | PLATS: SÄKERHETSSCENEN

Debatt:

Anders Adali Säkerhetskonsult och f.d värdetransportrånare, Mårten Gomer från Riksbanken & Patrik Lundgren säkerhetschef på Loomis.

Hur säkra är de nya sedlarna?

Debatten kretsar kring Sveriges nya sedlar och valörer och hur säkerheten kring detta påverkas. Hur säkra är de nya pengarna? Har man avvärjt sig från de största hoten?

Han var egenföretagare, butikschef, småbarnspappa och helnykterist. Och levde dubbelliv som värdetransportrånare i tio år. Patrik Lundgren är säkerhetschef på Loomis som är specialister på kontanthantering. Mårten Gomer från Riksbanken, sveriges centralbank som är en av riksdagens myndigheter.


TID: 15:00-15.45| PLATS: ENERGISCENEN

Talare:

Emma Sarin,
HSB living Lab

Följ oss på resan mot framtidens boende

Hur kommer du att bo om 20 år? Hur kommer dina barn och barnbarn leva sina liv, och hur kommer deras hem en dag gestalta sig? Det är hög tid att ta reda på det. Med HSB Living Lab tar vi ett stort kliv in i framtiden.


TID: 15.00 - 15.45 | PLATS: ELSCENEN

Talare:

Ingvar Eriksson,
SEK Svensk Elstandard

Elinstallationer i badrum, vad gäller?

Hur kan man använda el på ett säkert och ändamålsenligt sätt i våta miljöer, framförallt badrum? Många frågor är beroende av förändringarna i 2009 års utgåva av Elinstallationsreglerna och handlar om hur elmateriel får placeras i förhållande till dusch och/eller bad. Fordringarna om kompletterande skyddsutjämning i bad- och duschrum har lett till nya frågor om vilka metalldelar som behöver anslutas. I seminariet tar vi det från början och reder ut reglerna när det gäller områden i badrum, placering av elmateriel och kompletterande skyddsutjämning. I samband med seminariet delas gratisbroschyren ”Elinstallationer i badrum” från SEK Svensk Elstandard ut.


TID: 15:00-15.45| PLATS: FASTIGHETSSCENEN

Talare:

Dag Lotsander

Förbättringsarbetet bygger på filosofin! Kundfokus, ledarskap och medarbetarskap på riktigt

Med många år som senior ledare inom Toyota har Dag bred och djup erfarenhet av leanfilosofin och lean som strategi för verksamhetsutveckling. Har jobbat med företag som innovationsrådet, NCC, Skanska, Peab mfl.


TID: 16.00 - 16.45 | PLATS: ELSCENEN

Talare:

Johnny Clausen, 
Gatubelysningschef,  Malmö Stad

GPS belysning - Malmö första stad i Sverige
Malmö stad blev först i landet med ett GPS-styrt belysningssystem som ansluter LED-armaturer och medger individuell adressering och styrning.


TID: 16:00-17.00 | PLATS: FASTIGHETSSCENEN

fredrik43234

Talare:

Fredrik Reinfeldt

Den Svenska ekonomin och Sveriges roll i omvärlden – hot och möjligheter