Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Svensk Uppdragsutbildning

Svensk Uppdragsutbildning

Monter M:16

Kontaktuppgifter

28135 Hässleholm
Sweden

Utbildar för säkra arbeten och god arbetsmiljö, i hela landet.

Svensk Uppdragsutbildning är ett utbildningsföretag som erbjuder kompetensutveckling för vuxna i arbetslivet. Vi tror att rätt praktisk och teoretisk kunskap i en god arbetsmiljö ökar effektiviteten och resultaten. Det är vår ambition att stödja er utveckling för att uppnå detta.

Vår affärsidé

Vår affärsidé är att leverera effektiva högkvalitativa utbildningar med bestående resultat. Vi vill verka för människors säkerhet och utvecklingsmöjligheter på arbetsplatsen. Detta gör vi genom att tillhandahålla rätt kunskap inom den fysiska och psykiska arbetsmiljön bland annat inom områden som El, Bygg & Anläggning, Transport och Arbetsmiljö med flera. Vi erbjuder både öppna och företagsinterna utbildningar.

Produkter

 • Skötsel av elanläggningar

  Skötsel av elanläggningar går igenom allt om det nya regelverket. Denna kurs går genom och tolkar det nya regelverket och konsekvenserna av förändringarna.

  För vem?
  Alla som ansvarar för, arbetar i eller deltar vid skötsel av elektriska starkströmsanläggningar. Arbetsgivaren ansvarar för att alla anställda har regelbundet uppdaterade kunskaper. Det är ett krav att kunskaper i föreskrifter samt standarder hålls uppdaterade.

  Målet med kursen
  Att vara uppdaterad i enlighet med utgåva 3 av standarden SSEN-50110-1, skötsel av elektriska anläggningar som utkom i december 2013. Att få kunskaper i föreskrifterna, fördjupad genomgång i ansvarsfrågorna och varselmärkning.

  Program
  Praktiska delar i utbildningen:
  Det elektrisk regelverket
  SSEN-50110-1 utgåva 3
  ELSÄK-FS 2006:1
  Arbetsgivarens ansvar för elarbetet
  Innehavarens ansvar för elanläggningen
  Riskbedömning
  Skötselåtgärder och
  arbetsmetoder
  Elfaran & Elolycksfall
  Varselmärkning
  Kursutvärdering och avslut

  http://www.svenskuppdragsutbildning.com/utbildning...

 • Nya Behörighetsreformen

  Sverige får en ny elsäkerhetslag som träder ikraft den 1 juli 2017.Under utbildningsdagen går vi igenom vad den planerade elbehörighetsreformen innebär för dig eller ditt företag.

  För vem
  Samtliga som blir påverkade av den nya Elsäkerhetslagen och Behörighetsreformen som träder i kraft den 1 juli 2017.
  Exempelvis: Elinstallatörer, Företagsledning, Konsulter och fastighetsägare. Kommuner och landsting, men även för gräv-firmor. (d.v.s. alla som definieras som elinstallationsföretag i de nya föreskriftern)

  Målet med kursen
  Deltagarna skall efter genomförd utbildning ha väl förståelse i hur den nya elsäkerhetslagen och behörighetsreformen påverkar dem och deras verksamhet samt vad de behöver göra för åtgärder innan 1 juli 2017

  Program
  •Kopplingen mellan företaget verksamhetstyp och elinstallatören för regelefterlevnads auktorisation
  •Krav på Egenkontrollprogram
  •De tre nya föreskrifterna
  •Hur påverkas du av reformen?
  •Reformens grundpelare –Ansvar, Kompetens och Kontroll

  http://www.svenskuppdragsutbildning.com/utbildning...

Kontakta Svensk Uppdragsutbildning nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com