Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

TELE-FONIKA Kable S.A.

TELE-FONIKA Kable S.A.

Monter M:13

Kontaktuppgifter

32-400 Myslenice
Poland
www.tfkable.com

Koncernen TELE-FONIKA Kable (TF Kable) rankas som en av de främsta kabeltillverkarna. Koncernen är den tredje största kabeltillverkaren i Europa och växer kraftigt globalt. TELE-FONIKA Kable koncernen har gjort betydande
investeringar i forsknings- och utvecklingscentrum. Här arbetar personal med stor spetskompetens vilka inkluderar forskare som arbetar i nära samarbete med
våra specialister. Detta har framgångsrikt lett framtill den nya generationens avancerade miljövänliga produkter. Och att tillhörande tjänster inom kabelteknikområdet har vuxit fram. Produkterna som tillverkas i våra
anläggningar säljs i över 90 länder runt om i världen. Produktsortimentet omfattar över 25 000 kabeltyper. Att produkterna uppfyller den högsta kvalitéten bevisas
av 460 produktgodkännanden/certifikat utfärdade av 34 välkända testinstitut världen över. Koncernen har vuxit kraftigt mycket tack vare att vi förvaltar polska
kabelindustrins traditioner och kombinerar dessa med innovativa tekniska lösningar och hållbar ”grön” teknik. TELE-FONIKA Kable Group består idag av sex anläggningar - fyra i Polen, en i Ukraina, och en i Serbien. Vi äger även
ett antal försäljningsbolag som fungerar som logistiska nav runt om i världen och servar våra kunder på lokala marknader runt om i världen.

Produkter

Kontakta TELE-FONIKA Kable S.A. nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com