Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Holtab AB

Holtab AB

Monter L:09

Kontaktuppgifter

36221 TINGSRYD
Sweden
www.holtab.se

Holtab är en av Nordens ledande leverantör av lösningar för kraftöverföring som transformatorstationer, teknikhus och lågspänningsställverk. Holtab erbjuder dig branschens bästa service, de kunnigaste medarbetarna och lösningar i världsklass. Tillsammans med våra kunder inom energidistribution, förnybar energiproduktion, industri samt infrastrukturhar vi utvecklat lösningar och produkter som ger säker, ny och effektivare kraftförsörjning åt ett ständigt växande antal uppdragsgivare.

Kontakta Holtab AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com