Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

KNX Sweden

KNX Sweden

Monter H:07

Kontaktuppgifter

43161 M÷lndal
Sweden
www.knxsweden.se

KNX är dagens moderna installationsstandard och KNX Sweden är intresseföreningen för alla som arbetar med eller är intresserade av detta. Vi är också vår moderorganisations, KNX Association i Bryssel, förlängda arm i Sverige och hjälper både nya och erfarna användare med olika frågeställningar. Huvudmedlemmar i vår förening är främst leverantörer och grossister. Vi har också ett större antal Intressemedlemmar såsom installatörer, programmerare, konsulter, systemintegratörer m.m. som arbetar aktivt ute på fältet.
Vi samarbetar med EIO, ELRÄTT, EUU, Voltimum och Belysningsbranschen. KNX Sweden verkar för att sprida kunskapen om KNX genom hemsidan, mässor, seminarier, stöd till skolor och organisationer. KNX är hELrätt!

Produkter

 • KNX - standarden för moderna installationer

  Vare sig det handlar om ett enfamiljshus eller ett stort kontorskomplex så ökar ständigt kraven på enkel och mångsidig styrning av värme, ventilation, belysning och multimedia. Bekvämlighet, säkerhet och energibesparande åtgärder är också vanliga önskemål eller krav.

  Med ett traditionellt installationssätt innebär detta att det måste dras mycket mer kablar och ledningar mellan de olika system i fastigheten, något som ofta blir både krångligt och dyrt samt även ökar brandriskerna. För att på ett enklare sätt hantera all data mellan fastighetens olika komponenter bör man välja ett övergripande system som gör det möjligt för alla delsystem i huset att kommunicera med varandra. Ett system som klarar detta idag är KNX.

  Lägg därtill att KNX är helt företagsoberoende och dessutom helt öppet gör att man mycket enkelt kommunicerar med andra mer eller mindre slutna system, typ Dali för belysning eller M-Bus för mätning. Med 400 tillverkare och mer än 7.000 produkter att välja mellan har KNX även blivit riktigt kostnadseffektivt, vilket gör att även de minsta anläggningarna idag görs till samma eller lägre kostnad än gammal konventionell elinstallation. Alla extra funktioner får man då på köpet. Med KNX knyter man alltså enkelt ihop fastighetens alla funktioner i ett enda system.

  KNX-standarden bygger på mer än 25 års erfarenhet av branschen där föregångarna hette; EIB, EHS och BatiBUS.
  Med KNX kan alla komponenter kopplas samman via vilket media som helst, TP (twisted pair/partvinnad kabel), RF (radiovågor), PL (överlagrat på det befintliga elnätet) eller IP/Ethernet och på så sätt kommunicera med varandra.

  Har du behov av att styra belysning, solavskärmning, säkerhet, uppvärmning, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, mätning, energibesparing, multimedia, vitvaror eller något annat så bör du ta en titt på KNX.

  Kom gärna till något av våra seminarier och hälsa gärna också på i vår monter på mässan så ska vi berätta mer om vad man kan göra med KNX. KNX är dagens moderna standard för elinstallationer i alla typer av fastigheter.

  KNX är hELrätt!

  www.knx.se

Kontakta KNX Sweden nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com