Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Malthe Winje Automation AB

Malthe Winje Automation AB

Monter L:07

Kontaktuppgifter

19279 Sollentuna
Sweden
www.mwa.se

Malthe Winje Automation AB marknadsför automations och installationsprodukter på den svenska marknaden. Vår roll är att ge dig vårt kunnande inom produktområden och en god service och support på alla våra produkter. Denna kombination av kvalitet och support gör dig som kund/partner konkurrenskraftig på en marknad med höga kundkrav.
Vi har valt våra produkter med omsorg både vad gäller kvalitet och pris.

Produkter

 • ReStart - Automatisk Jordfelsbytare med återstart & självmotionering

  ReStart - Automatisk jordfelsbrytare med återstart och självmotionering

  Glöm att motionera jordfelsbrytaren!
  Om en jordfelsbrytare ligger i tilläge för länge kan brytarmekanismen bli trög. Det kan
  medföra att jordfelsbrytaren inte löser ut vid ett fel. ReStart jordfelsbrytaren utför en
  motionering av sin egen mekanism en gång i månaden utan att spänningen i anläggningen bryts.

  Glöm onödiga strömavbrott!
  Jordfelsbrytare kan lösa ut även på grund av temporära felorsaker som inte har orsakats
  av ett direkt jord- eller apparatfel i anläggningen. ReStart jordfelsbrytaren känner
  automatiskt av om allt är normalt i anläggningen, om frånslaget skett beroende på ett
  temporärt fenomen, och att inget permanent fel finns närvarande i anläggningen
  återstartas jordfelsbrytaren automatiskt.

  http://www.mwa.se/installation/normmateriel/jordfe...

 • LED Folder - Utvalda LED armaturer

 • Protek - LED Strålkastare

 • Protek City - LED Strålkastare

 • Protek Q2 - LED Strålkastare

 • Protek Q2 City - LED Strålkastare

 • Auris - LED Parkarmatur

 • Extro LED

 • Smart[3] - LED Lysrörsersättare

 • Cee-don - Rejäla doningar IP66,67,68 & 69

Kontakta Malthe Winje Automation AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com