Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Pentair Thermal Management Nordic AB

Pentair Thermal Management Nordic AB

Monter F:02

Kontaktuppgifter

43123 Mölndal
Sweden
www.pentairthermal.se

Marknadsledande tillverkare av elektrisk värmekabel för frostskydd av rör, hängrännor och stuprör, markytor såsom entréer och trappor samt golvvärme. Våra välkända varumärken är T2 och Raychem.

Produkter

  • T2Green - golvvärmekabel för lågenergihus

    T2Green är en lågeffektkabel avsedd för golvvärme i lågenergihus, passivhus och välisolerade byggnader med lågt effektbehov.

    T2Green gör det enklare att möta kraven i BBR (Boverkets byggregler), avsnitt 9. Detta tack vare en begränsning av den installerade eleffekten. T2Green är även miljöbedömd och uppfyller kraven för Miljöbyggnad.

    T2Green är en serieresistiv värmekabel avsedd att öka komforten på klinker- och naturstensgolv. Tack vare sin låga effekt kan den även installeras under trä, laminat och linoleum.

    https://www.pentairthermal.se/products/heating-cab...

Kontakta Pentair Thermal Management Nordic AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com