Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Fibox AB

Fibox AB

Monter M:02

Kontaktuppgifter

70701 KUOPIO
Sweden

Fibox tillverkar och säljer kapslingar för att kapsla in och skydda elektrisk och elektronisk utrustning och system. Fibox erbjuder över 1000 olika kapslingsvarianter.
Kapslingarna kan levereras som standard "från hyllan" produkt eller bearbetad enligt önskemål. För större OEM-volymer erbjuder Fibox kundspecifika verktyg och legotillverkning.

Kontakta Fibox AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com