Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

amokabel AB

amokabel AB

Monter K:07

Kontaktuppgifter

36075 ALSTERMO
Sweden

amokabel är en privatägd, skandinavisk koncern med tre kabelbolag som tillverkar olika typer av ledningar, kablar och konsumentförpackade produkter. Vi är branschledande när det kommer till flexibilitet och korta ledtider och med vår snabbhet tillgodoser vi våra kunders önskemål. Med fokus på hög kvalitet och minsta möjliga miljöpåverkan arbetar vi ständigt med innovationer och utveckling av nya produkter.

Genom att fokusera på ett specialiserat sortiment har vi lyckats bli marknadsledande i de segment vi verkar. Utöver vår kärnverksamhet investerar vi även i vind- och vattenkraft, vi är idag självförsörjande på grön el.

Kontakta amokabel AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com