Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Extronic Elektronik AB

Extronic Elektronik AB

Monter G:05

Kontaktuppgifter

14250 Skogås
Sweden
http://www.extronic.se/

Vi har haft människodetektering som affärsidé sedan 1974!
Extronic Elektronik startades 1974 och har idag ett brett sortiment av egenutvecklade produkter för att styra belysning. Grundtekniken bygger på att detektera människor och skapa smarta belysningslösningar som sparar energi. Idag sparar våra närvarodetektorer energi i trapphus, parkeringsgarage, gymnastiksalar, korridorer, stora lager, klassrum, källar- och vindsgångar.

En av våra två grundlägande principer är den akustiska detektorn. Genom att detekterar ljudet ifrån oss människor kan belysningen styras och släckas ner när lokalen inte längre används. Tekniken lämpar sig väldigt bra i lokaler med hårda ytorna, som t.ex. trapphus. Ljud fortplantar sig och sprids oavsett var det uppkommer, vilket gör att den akustiska detektorn kan detektera runt hörn och tända ljuset redan innan någon har hunnit in i lokalen.
Den andra principen bygger på närvarodetektorn med IR-teknik. Genom att detekterar den infraröda värmestrålning som vi människor skickar ut, kan vi även spara energi i lokaler som inte lämpar sig för den akustiska detektorn. Våra IR-detektorner har utbyttbara linser för att kunna anpassas till den aktuela lokalen. IR-tekniken ger också möjlighet till sektionerad belysning, vilket är användbart i större lokaler som t.ex. garage eller stora lager.

På extronic.se kan du läsa mer om produkter och se filmer om hur de olika lösningar fungerar.

Produkter

 • Den akustiska detektorn är vår senaste DALI-produkt

  Den akustiska detektorn AD-36 DL är vår senaste produkt för DALI och tillsammans med våra andra produkter för DALI kan vi nu erbjuda ett sortiment med olika belysningslösningar till de flesta typer av lokaler.
  För en enkel och snabb installation levereras detektorerna förinställda för DALI-BROADCAST och DIRECT LEVEL. Det gör att detektorn styr alla armaturer på DALI-slingan till förprogrammerade ljusnivåer. Naturligtvis kan de här funktionerna väljas bort för att skapa grupper och andra ljusnivåer.
  Både den akustiska detektorn och IR-detektorn erbjuder en säker belysningsstyrning och lämpar sig bäst i slutna lokaler, som trapphus, garage, omklädningsrum eller i en sluten korridor. Den akustiska tekniken detekterar ljud och lämpar sig bäst i slutna lokaler. Detekteringstekniken ger en tidig upptändning och är exakt i sin detektering vilket ger korta eftergångstider samtidigt som belysningen inte slocknar så länge någon befinner sig i lokalen. IR-teknikens otroliga känslighet erbjuder möjlighet att detektera långa korridorer, stillasittande arbete i klassrum eller sektionering av belysningen. Naturligtvis kan de här båda teknikerna kombineras så att de jobbar tillsammans, för att ge en oslagbar detektering.
  Alla våra produkter för DALI, fungerar till samtliga DALI-armaturer.

  Under fliken Projekteringsguiden på vår hemsida hittar du detekteringslösningar och kopplingsexempel.

  https://www.extronic.se/dali/

 • Extronics nya närvarodetektor för DALI

  Extronics nya närvarodetektor för DALI
  Extronics nya närvarodetektor PD-33 DL, är en IR-detektor för DALI-armaturer. Detektorn ansluts direkt på DALI-slingan, vilket ger en enkel och snabb installation. PD-33 DL behöver ingen extern strömmatning utan strömförsörjs av DALI-slingan.

  DALI är ett digital och programmerbart protokoll, vilket öppnar möjligheterna till programmerbara ljusnivåer och gruppindelningar. För att underlätta har PD-33 DL även förprogrammerade belysningsnivåer som används för tänd, neddimrad och släckt belysning. För att få en snabb och enkel driftsättning kan PD-33 DL också arbeta med DALI-broadcast, vilket innebär förprogrammerade ljusnivåer och att alla armaturer i slingan fungerar som en grupp och styrs av IR-detektorn. Installationen kan därmed ske utan programmering.

  Genom att ansluta flera detektorer på samma DALI-slinga kan detekteringsområdet antingen utökas eller sektioneras. Detektorerna kan då antingen arbeta tillsammans för att täcka hela lokalen eller separat för att dela upp lokalen i flera små upptändningsområden. Totalt kan PD-33 DL hantera 15 olika upptändningsområden i samma DALI-slinga.

  Vid leverans är IR-detektorns räckvidd 40 meter i 90 graders öppningsvinkel, men genom att byta ut standardlinsen kan räckvidden utökas till 80 meter. Räckvidden kan också minskas för att göra IR-detektorn känsligare för små rörelser, som t.ex. i en skolsal. Extronic har ett stort sortiment linser för optimering av detekteringsområdet.

  http://extronic.se/pd-33dl/

 • Nivåväljare NP-2T DL & NP-3T DL

  Nivåväljare för DALI-armaturer
  Nivåväljarna NP-2T DL och NP-3T DL är framtagna för DALI-armaturer. Nivåväljarna arbetar med DALI-broadcast och behöver ingen programmering. Istället förinställs belysningens ljusnivå i nivåväljarna som är placerade i elskåpet.
  Energimyndigheten rekommenderar att ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har både NP-2T DL och NP-3T DL ingång för en ljussensor. Naturligtvis kan nivåväljarna användas utan ljussensor, men genom att placera en ljussensor i lokalen kommer belysningens styrka regleras i förhållande till det infallande ljuset. I NP-2T DL regleras belysningen till de två förinställda nivåerna, men i NP-3T DL fungerar de förinställda nivåerna som min- och maxljusnivå.
  Nivåväljarna matas direkt med 230 VAC och har en egen likriktare som kan strömförsörja andra enheter, som t.ex. IR-detektorn PD-2200, med 12 VDC.

  Vad är en nivåväljare?
  Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i armaturen.
  När lokalen lämnas tom, dimras ljuset ner till lågljusnivån i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.
  Om lokalen lämnas tom en längre tid, släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.

  https://www.extronic.se/dali/

Produktnyheter

 • Den akustiska detektorn är vår senaste DALI-produkt

  Den akustiska detektorn AD-36 DL är vår nyaste produkt för att styra DALI-armaturer. För en enkel och snabb installation levereras den akustiska detektorn förinställd för DALI-BROADCAST och DIRECT LEVEL. Det gör att detektorn styr alla armaturer på DALI-slingan till redan förprogrammerade ljusnivåer. Naturligtvis kan den akustiska detektorn programmeras för unika ljusnivåer och grupper.

  Vad är en akustisk detektor?
  En akustiska detektorn lyssnar efter ljud i lokalen och den är så exakt i sin detektering att den kan tända ljuset redan innan någon har hunnit in i lokalen. Samtidigt kan eftergångstider hållas korta, utan att riskera att belysningen slocknar när någon befinner sig i lokalen. Den akustiska detektorn erbjuder en säker belysningsstyrning och lämpar sig bäst i slutna lokaler som trapphus, garage, omklädningsrum och slutna korridorer.

  extronic.se/dali

 • Nivåväljare NP-2T DL & NP-3T DL

  Nivåväljare för DALI-armaturer
  Nivåväljarna NP-2T DL och NP-3T DL är framtagna för DALI-armaturer. Nivåväljarna arbetar med DALI-broadcast och behöver ingen programmering. Istället förinställs belysningens ljusnivå i nivåväljarna som är placerade i elskåpet.
  Energimyndigheten rekommenderar att ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har både NP-2T DL och NP-3T DL ingång för en ljussensor. Naturligtvis kan nivåväljarna användas utan ljussensor, men genom att placera en ljussensor i lokalen kommer belysningens styrka regleras i förhållande till det infallande ljuset. I NP-2T DL regleras belysningen till de två förinställda nivåerna, men i NP-3T DL fungerar de förinställda nivåerna som min- och maxljusnivå.
  Nivåväljarna matas direkt med 230 VAC och har en egen likriktare som kan strömförsörja andra enheter, som t.ex. IR-detektorn PD-2200, med 12 VDC.


  Vad är en nivåväljare?
  Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i armaturen.
  När lokalen lämnas tom, dimras ljuset ner till lågljusnivån i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.
  Om lokalen lämnas tom en längre tid, släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.

  http://www.extronic.se/narvaro/

 • Extronics nya närvarodetektor för DALI

  Extronics nya närvarodetektor PD-33 DL, är en IR-detektor för DALI-armaturer. Detektorn ansluts direkt på DALI-slingan, vilket ger en enkel och snabb installation. PD-33 DL behöver ingen extern strömmatning utan strömförsörjs av DALI-slingan.

  DALI är ett digital och programmerbart protokoll, vilket öppnar möjligheterna till programmerbara ljusnivåer och gruppindelningar. För att underlätta har PD-33 DL även förprogrammerade belysningsnivåer som används för tänd, neddimrad och släckt belysning. För att få en snabb och enkel driftsättning kan PD-33 DL också arbeta med DALI-broadcast, vilket innebär förprogrammerade ljusnivåer och att alla armaturer i slingan fungerar som en grupp och styrs av IR-detektorn. Installationen kan därmed ske utan programmering.

  Genom att ansluta flera detektorer på samma DALI-slinga kan detekteringsområdet antingen utökas eller sektioneras. Detektorerna kan då antingen arbeta tillsammans för att täcka hela lokalen eller separat för att dela upp lokalen i flera små upptändningsområden. Totalt kan PD-33 DL hantera 15 olika upptändningsområden i samma DALI-slinga.

  Vid leverans är IR-detektorns räckvidd 40 meter i 90 graders öppningsvinkel, men genom att byta ut standardlinsen kan räckvidden utökas till 80 meter. Räckvidden kan också minskas för att göra IR-detektorn känsligare för små rörelser, som t.ex. i en skolsal. Extronic har ett stort sortiment linser för optimering av detekteringsområdet.

  http://extronic.se/pd-33dl/

 • Nivåväljare NP-3T DL

  Den nya nivåväljaren NP-3T DL är en nivåväljer för DALI-armaturer. Det som skiljer NP-3T DL från tidigare nivåväljare, är att den matas direkt med 230 VAC och kräver ingen likriktare för 12 VDC. NP-3T DL kan även strömförsörja andra enheter med 12 VDC, som t.ex. IR-detektorer.
  Energimyndigheten rekommenderar att; ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har NP-3T DL utrustats med en ingång för ljussensor. Ljussensorn placeras centralt i lokalen och sänker belysningens styrka om det infallande dagsljuset ökar.
  - Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att styr- och reglersystemen främst ska dra nytta av dagsljus är bra, säger Stefan Johansson, säljare på Extronic Elektronik. Är ljuset utifrån tillräckligt ska vi inte slösa med energin till vår belysning.


  Vad är en nivåväljare?
  Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i armaturen.
  När lokalen lämnas tom dimras ljuset ner till lågljusnivån, i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.
  Om lokalen lämnas tom en längre tid, så släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.
  Nivåväljaren NP-3T DL arbetar också med två ställbara ljusnivåer, men det som skiljer den ifrån andra nivåväljare är ljussensoringången. Genom att placera en ljussensor i lokalen kommer de ställbara ljusnivåerna, bara att användas som max- och minljusnivå för belysningen. Istället styrs ljuset efter det infallande ljuset i lokalen. Om det infallande ljuset ökar, minskas belysningens styrka och mer energi sparas.
  Beräknad leveransstart februari 2014.


  Om Extronic Elektronik
  Extronic är ett av de ledande företagen inom belysningsstyrning i Sverige. Med många år i branschen har Extronic idag ett brett sortiment av produkter för att styra belysning och spara energi.
  Företagets affärsverksamhet bygger på att detektera människors närvaro och styra belysningen så effektivt som möjligt. Idag finns Extronics produkter installerade i alltifrån; stora lager, parkeringsgarage och gymnastiksalar, till korridor, trapphus och klassrum.
  För att detektera närvaro används främst två olika detektorer. Dels den akustiska detektorn, som kan tända ljuset innan man har kommit in i lokalen och dels IR-detektorn PD-2200, som med fler än 40 olika linser och kan anpassas för olika typer av lokaler.
  På www.extronic.se finns en enorm kunskapsbank. Där kan du både läsa mer om produkter och se filmreportage om hur olika lösningar kan användas och fungerar.

  www.extronic.se/narvaro/

 • Nivåväljare som matas direkt med 230 VAC

  Den nya nivåväljaren NP-3T DL är en nivåväljer för DALI-armaturer. Det som skiljer NP-3T DL från tidigare nivåväljare, är att den matas direkt med 230 VAC och kräver ingen likriktare för 12 VDC. NP-3T DL kan även strömförsörja andra enheter med 12 VDC, som t.ex. IR-detektorer.
  Energimyndigheten rekommenderar att; ”Styr- och reglersystemen ska främst dra nytta av dagsljus och minimera upptändningstider.” Därför har NP-3T DL utrustats med en ingång för ljussensor. Ljussensorn placeras centralt i lokalen och sänker belysningens styrka om det infallande dagsljuset ökar.
  - Arbetsmiljöverkets rekommendationer om att styr- och reglersystemen främst ska dra nytta av dagsljus är bra, säger Stefan Johansson, säljare på Extronic Elektronik. Är ljuset utifrån tillräckligt ska vi inte slösa med energin till vår belysning.


  Vad är en nivåväljare?
  Nivåväljare används för att skapa ljusnivåer som anläggningen kan växla mellan. I den ”Dynamiska belysningen” används vanligtvis 80 % ljus när lokalen används, samt en låg ljusnivå när lokalen lämnas tom. Genom att använda 80 % istället för 100 % ljus, minskas både energiförbrukningen och den skadliga värme som bildas inne i armaturen.
  När lokalen lämnas tom dimras ljuset ner till lågljusnivån, i väntan på nästa upptändning. På det här sättet skapas ett grundljus i lokalen.
  Om lokalen lämnas tom en längre tid, så släcks ljuset för att spara ytterligare energi. Den här tiden kan vara inställd på 0 - 2 timmar.
  Nivåväljaren NP-3T DL arbetar också med två ställbara ljusnivåer, men det som skiljer den ifrån andra nivåväljare är ljussensoringången. Genom att placera en ljussensor i lokalen kommer de ställbara ljusnivåerna, bara att användas som max- och minljusnivå för belysningen. Istället styrs ljuset efter det infallande ljuset i lokalen. Om det infallande ljuset ökar, minskas belysningens styrka och mer energi sparas.


  Om Extronic Elektronik
  Extronic är ett av de ledande företagen inom belysningsstyrning i Sverige. Med många år i branschen har Extronic idag ett brett sortiment av produkter för att styra belysning och spara energi.
  Företagets affärsverksamhet bygger på att detektera människors närvaro och styra belysningen så effektivt som möjligt. Idag finns Extronics produkter installerade i alltifrån; stora lager, parkeringsgarage och gymnastiksalar, till korridor, trapphus och klassrum.
  För att detektera närvaro används främst två olika detektorer. Dels den akustiska detektorn, som kan tända ljuset innan man har kommit in i lokalen och dels IR-detektorn PD-2200, som med fler än 40 olika linser och kan anpassas för olika typer av lokaler.
  På www.extronic.se finns en enorm kunskapsbank. Där kan du både läsa mer om produkter och se filmreportage om hur olika lösningar kan användas och fungerar.

  www.extronic.se

Kontakta Extronic Elektronik AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com