Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

Scanelec AS - Sverige

Monter B:04

Kontaktuppgifter

5179 GODVIK
Norway

Scanelec har drygt 30 år solid erfarenhet av projektering och orderhantering av kanalskenor.

Scanelec är en viktig partner vad gäller offshore och rederier samt levererar kanalskenor och knowhow till industri, sjukhus, universitet och offentliga byggnader.

Scanelec ansvarar för försäljning av kanalskenor från flera ledande producenter i Europa, som exempelvis Siemens, Eta-Com (Betobar) och DKC. Detta ger Scanelec stor flexibilitet för lösningar dem kan erbjuda.

•Komplett portfölj upp till 6300A.
•Täthetsklasser IP55-IP68 (gäller även uttagslådor).
•Fullt ut funktionsdugliga kanalskenor under brand.
•Certifierat efter strängaste standarder (även EX, ATEX, DNV).
•Kanalskenlösningar upp till 17,5kV.​

Kontakta Scanelec AS - Sverige nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com