Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

AB Hammarprodukter

AB Hammarprodukter

Monter L:05

Kontaktuppgifter

79021 BJURSÅS
Sweden
http://www.hammarprodukter.se/

Hammarprodukter tillverkar skyltar och märksystem med huvudsaklig inriktning på elkraftsindustrin, telesektorn och spårbunden trafik.
Bredden på sortimentet är stort; elskyltar, kompletta märksystem, markeringsstolpar, optoskyltar, sjöfartsskyltar, fågelskydd med mera.
Vi arbetar efter egna höga krav på kvalitetstänkande och god kundkontakt genom personlig service.

Kontakta AB Hammarprodukter nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com