Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

El-Björn AB

El-Björn AB

Monter B:06

Kontaktuppgifter

33421 ANDERSTORP
Sweden
www.elbjorn.com

El-Björn AB är ett företag i Bygg- och Elbranschen. Under namnet "El-Björn" utvecklar, tillverkar och marknadsför vi helhetslösningar för kraftdistribution, belysning och klimatkontroll i tillfälliga installationer.

Våra kunder finns främst inom byggindustrin, uthyrningsföretag och industri, dessa når vi till stor del genom grossist. Kunderna är professionella användare och den primära marknaden Norden och England.

Kontakta El-Björn AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com