Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber
Seminar

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTÄNKANDE, INSPIRERANDE OCH MOTIVERANDE FORUM!

Tack för i år och välkommen tillbaka till Elmässan 18-19 oktober på Kistamässan! 
Till Elmässan 2017>>

När vi planerar våra seminarier har vi alltid dig som besökare i åtanke, vi vill att ett besök hos oss ska ge maximal utdelning. Förena nytta med nöje och passa på att gå på något eller några av våra kostnadsfria seminarier på plats!

Självklart är även onsdagens program fylld med mängder av seminarier - klicka här!

 

 

Torsdag 20/10 kl. 8.30 - Scen 1- FRUKOSTSEMINARIUM

Alexander Holmberg STF
Ledarskapshalvdag

Alexander Holmberg

Ledarskapsexpert, STF

Tydliga ledare vinner!

Föreläsningen ger dig enkla och tydliga verktyg som hjälper dig bli bättre på att delegera, motivera och att leda andra. Du får förståelse för skillnader som är viktiga när vi kommunicerar med varandra. Och en massa inspiration. Alexander Holmberg är ledarexpert och anlitas av landets främsta ledare, atleter och artister. 

Var beredd på en hög nivå av inspiration och verktyg! Anmäl dig till detta seminarium som är en del av ledarskapshalvdagen här. 

Torsdag 20/10 kl. 9.00 - LIGHT & DESIGN

Olsson & Linder

Olsson & Linder

Designerduo som under mer än femton år rört sig i gränslandet mellan konst och ljusdesign

 Did You Give The World Some Love Today, Baby?

Olsson & Linder är en designerduo som under mer än femton år rört sig i gränslandet mellan konst och ljusdesign. Tillsammans har de lång erfarenhet av en rad projekt, framför allt i olika typer av utomhusmiljöer, ofta skapade i en medverkandeprocess. Deras projekt har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Mottagare av Bertil & Britt Svenssons Stora Förtjänstpris 2015.

”Man kan inte lösa alla sociala problem med ljusdesign men man kan göra skillnad” (Jöran Linder).

>> Detta seminarium är en del av Light & Design, anmäl dig gratis här

Torsdag 19/10 kl. 9.00 - Scen 2

Hans Nyblom

Hans Nyblom

Elrätt

Elrätt Idébanken - Elektrikerns bästa verktyg

Välkommen att lära dig om varför du och ditt företag vinner på att bli Elrätt. Och varför det lönar sig att använda Elrätt Idébanken i det dagliga arbetet. Under seminariet berättar vi om de affärsutvecklingsmöjligheter och verktyg som Elrätt kan ge installatörsföretag. Elrätt är ett samarbetsprojekt mellan Installatörsföretagen, Sveriges Elgrossister och de Elrätta elleverantörerna med det gemensamma syftet att informera om möjligheterna med modern elteknik. Vi vill förändra branschen genom att stärka dess status, vi vill visa den yrkesstolthet och kunskap som finns hos våra elinstallatörer. 

Torsdag 20/10 kl. 9.30 - Scen 1

Christoffer Boman
Ledarskapshalvdag

Christoffer Boman

Företagsutvecklare, EUU 

Ledarskap och Effektiv produktion

Installatörsföretagens dotterbolag EUU erbjuder sedan ett antal år tillbaka branschanpassade Ledarutvecklingsprogram med fokus på bl a ekonomi, ledarskap, effektiv produktion, och arbetsrätt. Seminariet under Elmässan handlar främst om hur man kan öka såväl effektivitet och lönsamhet som engagemang hos egen personal. Detta handlar bl.a. om:

·         Tydliggöra och förbättra företagets flöden och arbetsprocesser

·         Koppla mål, roller och mandat till våra processer och arbetsmoment

·         Vikten av målstyrning, feedback och konsekvenser i vardagen

 Anmäl dig till detta seminarium som är en del av ledarskapshalvdagen här. 

Torsdag 20/10 kl. 10.00 Light & Design

Jonas Lindahl

Jonas Lindahl

Ljusrum

Senaste trenden inom belysningsstyrning

Human Centric Lighting och dynamiskt ljus  - hur fungerar det och vad behöver man tänka på vid installation? En av de absolut största trenderna inom belysningsstyrning idag är dynamiskt ljus och  belysning som är utformad för att bidra till god hälsa och välbefinnande – Human Centric Lighting.

Detta seminarium är en del av Light & Design, anmäl dig kostnadsfritt här 

Torsdag 20/10 kl. 10.00 - Scen 2

Joakim Grafström SEK Svensk Elstandrard

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard 

Myter & föreställningar kring elinstallationsregler

Ett kåseri kring gamla regler, uttryck och rena fantasier i elinstallationsbranschen. Vet du till exempel vad en ytterledare är? Här får vi också ström, spänning, motstånd och effekt i en salig röra.

Torsdag 20/10 kl. 10.15 - Scen 1

Christer Olsson
Ledarskapshalvdag

Christer Olsson

Föreläsare, coach och inspiratör.

Allt som inte utvecklas, avvecklas, hur är det med ditt ledarskap?  

Hur kan du stå ut i konkurrensen när allt fler företag erbjuder lika tjänster och produkter? Hur du leder dina medarbetare blir viktigare än någonsin tidigare. Att du gör dina medarbetare till ambassadörer, både affärsmässigt och i sitt utförande, är av största vikt. På Elmässan kommer Christer Olsson att diskutera hur du lyckas med ditt ledarskap med fokus på digitala verktyg. 

 Anmäl dig till detta seminarium som är en del av ledarskapshalvdagen här.  

Torsdag 20/10 kl. 11.15 - Scen 2

Belysningsbranschen  Mats Holme, VD

Belysningsbranschen

Mats Holme, VD 

Nödbelysningsseminarium

Om projektering och underhåll av nödbelysningsanläggningar

Torsdag 20/10 kl. 11.15 - Scen 1

Håkan Svanberg Elmässan
Ledarskapshalvdag

Håkan Svanström

VD Svanströms El & VVS

Vinn affärer med sociala medier 

Håkan Svanström kommer att dela med sig av sina erfarenheter, samt komma med tips och ideer, och berätta om deras resa där de dubblade omsättningen 3 år i rad.

 Anmäl dig till detta seminarium som är en del av ledarskapshalvdagen här.  

Torsdag 20/10 kl. 11.45 - Scen 1

Fabian Teveo
Ledarskapshalvdag

Fabian Guerrero 

Digital strateg på Teveo, en av Sveriges främsta byråer inom digital marknadsföring

Digital marknadsföring
Få konkreta tips och råd för att effektivisera/förbättra din digitala närvaro.

 Anmäl dig till detta seminarium som är en del av ledarskapshalvdagen här.  

Torsdag 20/10 kl. 12.00 - Scen 2

KNX
halv dagenergieffektivisering

Rikard Nilsson

KNX

 

Det senaste om KNX

Torsdag 20/10 kl. 12.15 - Scen 1

Charlotte Einer

Charlotte Einer

VD Charge Amps

Framtidssäkrad laddteknik - uppkopplad, skalbar och snygg

Torsdag 20/10 kl. 12.45 - Scen 1

Bertil ”Berra” Marcusson

Bertil ”Berra” Marcusson

Motorcykelförare och Entreprenör som har erfarenheter från värdens tuffaste motortävling.

 

 

Paris-Dakar – ingenting är omöjligt

Många bär på en dröm – sitt livs äventyr. Bertil ”Berra” Marcusson tillhör en av de få personer som fått högvinsten, en möjlighet att förverkliga sin dröm. Våren 2003 fick han ett erbjudande att göra det omöjliga möjligt – med mindre än ett år kvar till start köra Paris-Dakar på motorcykel.

Paris-Dakar innebär dryga 1000 mils terrängkörning, huvudsakligen över oändliga ökenvidder dag efter dag i närmare tre veckor. Via osannolika episoder från dessa utflykter lotsar Berra oss fram genom dessa projekts olika stadier, i mot och medgångar. Hans berättelse visar att ingenting är omöjligt, med; rätt förberedelser, rätt inställning och tillräckligt med vilja.

Torsdag 20/10 kl. 13.00 - Scen 2

Christofer Silvenius Energimyndigheten

Christofer Silfvenius

Arbetar med belysningsfrågor på Energimyndighetens 
Testlab

Energieffektiv Belysning  och Ekodesign

Belysningsbranschen ändras snabbt när LED erbjuder nya möjligheter. Ekodesign ställer minimikrav på energieffektivitet, energimärkning erbjuder konsumenter att använda de allra effektivaste produkterna. Samtidigt driver forskning på utvecklingen vidare och globala tävlingar pågår. Men allt är inte perfekt, smarta LED-funktioner drar energi i standby och nya former av störningar uppstår i elnäten från den allmänna ökningen av elektronik som kopplas upp.

Torsdag 20/10 kl. 13.45 - Scen 1

Per Fröling

Per Fröling

Svenska Stadsnätsföreningen

Bredband till alla men hur?

Medan bredbandsdebatten ofta handlar om kostnaderna för den fortsatta utbyggnaden är det få som pratar om konsekvenserna av att utestänga delar av landets befolkning från att tillvarata digitaliseringens möjligheter. Vad krävs för att alla hushåll och företag ska ges möjligheten att ansluta sig till en snabb och robust bredbandsuppkoppling?

Torsdag 20/10 kl. 14.00 - Scen 2

Joakim Grafström SEK Svensk Elstandrard

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard 

Nya Elinstallationsregler – Solceller, laddning av elfordon, tilläggsskydd, AFDD m m

Till våren kommer utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, ut. Redan nu kan SEK Svensk Elstandard berätta en del av de nyheter och ändringar som sker. En stor uppdatering görs av avsnitt 710, medicinska utrymmen. Detta avsnitt är idag utgivet som en egen handbok, men i utgåva 3 arbetas den in och SEK Handbok 450 kommer att dras in. Avsnitt 712 om installation av solceller är omarbetat, men fortfarande gäller det just elinstallationen vilket inte svarar på alla de frågor som ställs om apparater och alla de krav som gäller anslutningen till elnätet.

Ett helt nytt avsnitt gällande laddning av elfordon införs i del 7. Nödkraft lyfts ut från kapitel 55 till ett nytt eget kapitel 56. Dessutom kommer det inte längre att heta nödkraft, för det handlar egentligen om kraft som ska fungera under speciella förhållanden.

Kapitel 41 om skydd mot elchock och kapitel 54 om jordning har uppdaterats och får en del intressanta ändringar. Att jordfelsbrytare behövs i många fall är ju tämligen solklart, men nu kommer även rekommendationer på att en så kallad ljusbågsdetektor (AFDD) kan användas som tilläggsskydd i vissa utrymmen.

Torsdag 20/10 kl. 14.45 - Scen 1

Robin Forstner
Aron andersson
JOAKIM HOLM

Draka Kabel, Nexans & NKT Cables

Robin Forstner, Produktchef
Installation -och gummikablar & Aron Andersson, Produktchef Nexans, Joakim Holm Produktledare NKT Cables

CPR – Nya brandklasser på kablar

Construction Products Regulation (CPR) tar upp brandkrav på alla byggnadsmaterial och ska därför prata om kablar inom CPR.  Ny standard gäller från 2016-07-01 med en övergångsperiod på ett år. Lyssna på föreläsningen och få ett gemensamt besked från kabeltillverkare vilka nya brandkrav som kommer på kablar. 

Torsdag 20/10 kl. 15.00 - Scen 2

Nicklas Von Schrenk

Nicklas von Schrenk

Systemsäljare Laddsystem Rexel

Lär dig mer om laddsystem

Elbilarna blir ett allt vanligare inslag i trafiken vilket bidrar till ökat behov av bra laddinfrastruktur. 2017 träder en ny EU-Standard i kraft som reglerar laddning av elfordon. Men hur fungerar det? Välkommen på vårt seminarium om du vill lära dig mer om laddsystem och laddinfrastruktur!