Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber
Seminars

VÄLKOMMEN TILL ETT NYTÄNKANDE, INSPIRERANDE OCH MOTIVERANDE FORUM!

Tack för i år och välkommen tillbaka till Elmässan 18-19 oktober på Kistamässan! 
Till Elmässan 2017>>

När vi planerar våra seminarier har vi alltid dig som besökare i åtanke, vi vill att ett besök hos oss ska ge maximal utdelning. Förena nytta med nöje och passa på att gå på något eller några av våra kostnadsfria seminarier på plats! Notera att vi har tre olika scener på plats - var respektive seminarium tar plats  

Självklart är även torsdagens program fylld med mängder av seminarier - klicka här!Onsdag, 10/19 kl 7.30 - Scen 1 FRUKOSTSEMINARIUM

KNX
halv dagenergieffektivisering

Rikard Nilsson

KNX

 

Det senaste om KNX

Onsdag 19/10 kl. 08.30 - Scen 1

björn
Knapp

Björn Jonasson

Rexel Energy Solutions, Rexel Sverige AB

Så blir en ny belysningslösning lönsam och långsiktig

Det är för lite fokus på totalkostnaden vid investering i ny belysning. Man ser nästan uteslutande på investeringskostnaden trots att denna endast står för ca 10% av totalkostnaden i en belysningsanläggning under dess livslängd. Resterande 90% är drift och underhåll.

Onsdag 19/10 kl. 09.00 - Scen 1

Gustav Frid Rexel
Knapp

Gustav Frid

Projektör Solenergi, Rexel 

Sol som energikälla

Intresset ökar markant för solcellslösningar. Visst har vi förutsättningar i Sverige att utnyttja solen som energikälla. Ett tyst och grönt alternativ som dessutom ger ett permanentat elpris för minst 25 år framåt i tiden.

Onsdag, 10/19 kl 9.00 - Scen 2

Foyen Elmässan

Pernilla Samuelsson 

Foyen Advokatfirma 

Hur bidrar de nya upphandlingslagarna till bättre affärer för din organisation?

Under 2017 börjar nya lagar gälla för offentlig upphandling i Sverige. Pernilla Samuelsson från Foyen Advokatfirma ger dig insikt och förståelse för hur din organisation påverkas av de nya regelförändringarna. Du får också tips på vad du praktiskt behöver tänka på och hur de nya lagarna kan bidra till bättre affärer för din organisation. 

Onsdag 19/10 kl. 09.30 - Scen 1

Åsa
ENERGIEFFEKTIVISERING

Åsa Westlund

Riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Smartare energianvändning gynnar alla 

Regeringens ambition är att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. För att lyckas behöver vi inte bara ställa om till förnybar energiproduktion utan också använda energin smartare. Med ny teknik, smarta tjänster och en gemensam insats kan Sverige minska energianvändningen och samtidigt utveckla nya jobb och exportmöjligheter.


Onsdag 19/10 kl. 10.00 - Scen 2

Belysningsbranschen

Belysningsbranschen

Jonas Lindahl, Ljusrum, Per Vesterlund, Zumtobel , John Sandell Wennerström, Ljuskontroll

Senaste trenden inom belysningsstyrning

Human Centric Lighting och dynamiskt ljus  - hur fungerar det och vad behöver man tänka på vid installation? En av de absolut största trenderna inom belysningsstyrning idag är dynamiskt ljus och  belysning som är utformad för att bidra till god hälsa och välbefinnande – Human Centric Lighting.

Onsdag, 10/19 kl 10.30 - Scen 1

Willy Ociansson

Willy Ociansson

VD, Willy´s CleanTech AB

EcoDriving av Fastigheter

 


Onsdag 19/10 kl. 11.00 - Scen 2

PANELDEBATT ROT

Petter Johansson, Svenska Elektrikerförbundet, Johan Sterndal, Hantverkarnas Riksorganisation, Claes Wisberg, Skatteverket, Johan Mossling Installatörsföretagen 

Anders Ekdahl, vd för Svensk Industriförening, Sinf 

Paneldebatt: ROT-avdraget

Vad har ROT-avdraget givit vs. vad har det kostat? Har svartarbetet ökat eller minskat? Hur och varför?  


Onsdag 19/10 kl. 11.30 - Scen 1

Örjan EUU

Örjan Borgström

Utvecklingsansvarig, EUU 

Våra kunder kräver fibercertifiering, hur får vi det?

Kraven på driftsäkerhet i näten ökar och en förutsättning är att de installeras av personal med rätt kompetens. Genom en tredjepartscertifiering garanteras kompetensen hos installatören. EUU berättar vilka krav som ställs och hur du som installatör kan nå dit. 

 


Onsdag 19/10 kl. 11.30 - E5

eef
ENERGIEFFEKTIVISERING

 VIP-lunch med EEF

 

 

EEF jobbar just nu tillsammans med Energimyndigheten i ett projekt för att öka antalet lyckade energieffektiviseringsprojekt i Sverige. De vill ta fram affärslösningar som gör att beställare väljer just er! De berättar dessutom om en branschauktorisation för energieffektivisering som är på gång. 

Välkommen på en lunch med spännande information och möjlighet till att diskutera energieffektivisering i elbranschen. EEF bjuder på maten!

>> Registrera dig gratis här 

Onsdag 19/10 kl. 12.00 - Scen 2

Stefan Larsson, Optoga

Stefan Larsson

VD, Optoga

Flicker hos LED-moduler

Flicker, eller flimmer, finns i de flesta ljuskällor. Det är bara mer eller mindre synligt.
Hur påverkar det och hur kan man göra för hålla flimmer på en minimal nivå med olika lösningar. 

 


Onsdag 19/10 kl. 12.15 - Scen 1

Mats Holme

Belysningsbranschen

Mats Holme, VD 

Nödbelysningsseminarium

Om projektering och underhåll av nödbelysningsanläggningar

Onsdag 19/10 kl. 12.45 - Scen 2

Joakim Grafström SEK Svensk Elstandrard

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard 

Myter & föreställningar kring elinstallationsregler

Ett kåseri kring gamla regler, uttryck och rena fantasier i elinstallationsbranschen. Vet du till exempel vad en ytterledare är? Här får vi också ström, spänning, motstånd och effekt i en salig röra.

Onsdag 19/10 kl. 13.00 - Scen 1

michael.almqvist@elektroskandia.se

Belysningsbranschen

Peder Wibom, Belysningsbranschen, produktchef Elektroskandia 

Överdimensionera med LED - Tänker vi rätt eller har vi för stor marginal 

Onsdag 19/10 kl. 13.45 - Scen 1

Ronnie Eriksson

Ronnie Eriksson 

ÅF Lighting, Stockholm

IoT - Sakernas internet, vad, varför och hur?

 

Att tala just om SAKERNAS internet kan vara missvisande. Det handlar ju inte bara om själva de smarta föremålen, utan om ett helt system, med komponenter/moduler, produkter, uppkoppling., plattformar, applikationer och olika kundvärden, som går att köpa och sälja.

Onsdag 19/10 kl. 13.30 - Scen 2

Lars Gunnar

Lars Gunnar Gunnarsson

Specialistläkare i neurologi samt arbets- och miljömedicin

Fördröjda symptom efter el-olyckor – nya kunskaper

Kroppsdel som kommer i kontakt med strömkälla blir strömsatt och kan få akuta brännskador vid kontaktpunkter men också fördröjda skador i nerver och blodkärl. Det senare beror på icke-termiska effekter som orsakar små hål i cellväggar (elektroporation). Symtomen kommer gradvis och debuterar ofta veckor till månader efter olyckan. Vanligast är värk, smärthugg och köldkänsla, besvär som orsakas av störd funktion i de tunnaste nervtrådarna, så kallad fintrådsneuropati.

Adekvat medicinsk utredning och uppföljning minimerar konsekvenserna av el-skador, onödiga vårdkontakter kan undvikas och skapar ett kraftfullt underlag för försäkringsersättningar. 


Onsdag 19/10 kl. 13.30 - E4

Installatörsföretagen

Installatörsföretagen, Elsäkerhetsverket och EUU

Kl 13.30-16.30

Elsäkerhet i Fokus

Elsäkerhet är viktigt var du än befinner dig - i hemmet, på jobbet eller på fritiden. Snart har vi en ny elsäkerhetslag på plats. Det kommer påverka dig som arbetar med elteknik men också dina kunder. Följ med en halvdag då Installatörsförtagen tillsammans med Elsäkerhetsverket och EUU guidar dig igenom vad de nya reglerna kommer att betyda för elteknikbranschen. 

>> Anmäl dig här 

Onsdag 19/10 kl. 14.15 - Scen 2

Jimmy Persson

Jimmy Persson

Driftsäkerhetsexpert och produktchef Svenska Stadsnätsföreningen

Vad händer när fibern inte fungerar?

Allt fler liknar det svenska fibernätet vid samhällskritisk infrastruktur. Trots det har driftsäkerheten inom området länge varit en nedprioriterad fråga. Hör om det arbete som just nu sker i samarbete mellan branschen och den ansvariga myndigheten, Post- och telestyrelsen, i syfte att öka driftsäkerheten i det svenska fibernätet.

Onsdag 19/10 kl. 14.30 - Scen 1

ELMÄSSAN 2016

Mats Eriksson (ePocket Handyman), Jonas Morin (Hogia), Björn Duzäll (SoftOne)

Paneldebatt: Effektivisering av en konservativ bransch

Onsdag 19/10 kl. 15.00 - Scen 2

PANELDEBATT INSTALLATÖRER

Urban Magnusson, försäljningschef Hide-a-lite, Viktor Olsson, Produktchef LED, Aura Light, Hannes Schmied, Specialistchef NCC

Moderator: Mats Holme, Belysningsbranschen

Paneldebatt: Kan installatören påverka slutresultatet?

Installatörer blir ofta inblandade i renoveringar och nybyggnationer i ett sent skede. Hur kan man på bästa sätt undvika detta och få belysningen som en naturlig del i planeringen? Hur kan man som installatör vara med och påverka resultat tidigare i processen och framför allt påverka slutresultatet?

Onsdag 19/10 kl. 15.30 - Scen 1

Patrik Bjärred Andersson

Patrik "Bjärred" Andersson

Fd. fotbollsspelare (Malmö FF, Barcelona, Bayern Munchen) 

Från Bjärred till Barca

Lyssna till fotbollslegenden Patrik Anderssons fantastiska resa från Bjärred till Barcelona FC på Elmässan.  Patrik är numera entreprenör och aktiv ägare i ett flertal bolag som till exempel Intreat som erbjuder mobila betallösningar, samt idrottsgymnasiet Athletes Sports Academy. 

Onsdag 19/10 kl. 16.00 - Scen 2

Joakim Grafström SEK Svensk Elstandrard

Joakim Grafström

SEK Svensk Elstandard 

Nya Elinstallationsregler – Solceller, laddning av elfordon, tilläggsskydd, AFDD m m

Till våren kommer utgåva 3 av Elinstallationsreglerna, standarden SS 436 40 00, ut. Redan nu kan SEK Svensk Elstandard berätta en del av de nyheter och ändringar som sker. En stor uppdatering görs av avsnitt 710, medicinska utrymmen. Detta avsnitt är idag utgivet som en egen handbok, men i utgåva 3 arbetas den in och SEK Handbok 450 kommer att dras in. Avsnitt 712 om installation av solceller är omarbetat, men fortfarande gäller det just elinstallationen vilket inte svarar på alla de frågor som ställs om apparater och alla de krav som gäller anslutningen till elnätet.

Ett helt nytt avsnitt gällande laddning av elfordon införs i del 7. Nödkraft lyfts ut från kapitel 55 till ett nytt eget kapitel 56. Dessutom kommer det inte längre att heta nödkraft, för det handlar egentligen om kraft som ska fungera under speciella förhållanden.

Kapitel 41 om skydd mot elchock och kapitel 54 om jordning har uppdaterats och får en del intressanta ändringar. Att jordfelsbrytare behövs i många fall är ju tämligen solklart, men nu kommer även rekommendationer på att en så kallad ljusbågsdetektor (AFDD) kan användas som tilläggsskydd i vissa utrymmen.

Onsdag 19/10 kl. 16.30 - Scen 1

party

Inte nog med att mässgolvet sjuder av aktivitet och spännande inslag. Efter mässans första dag, klockan 16.30 samlar vi utställare och besökare till ett härligt After Fair party. Häng med på en rolig kväll fylld med god mat och dryck. Vi bjuder på snacks och alkohol så länge lagret räcker! Festen är kostnadsfri att gå på för dig som ställer ut på mässan och för dig som besöker den.

Tid & plats: 16.30-19.00 den 19 oktober
Plats: Kistamässan