Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber
light design
MODERATOR

AMANADA AMES

Ames Studio

Kreativ Chef Amanda Ames 

Svenska designbyrån Ames Studio är årets moderator för Light & Design Summit!

Amanda Ames, kreativ chef och Christopher Beníšek, designer, kommer att gå igenom hur de tar sig an uppdrag med slagkraft. Ames Studio har på kort tid expanderat sitt kundregister till ett stort internationellt nätverk. Med sitt unika sätt att arbeta nära sina kunder har uppdragen gått från konceptutveckling och branding, till abstrakta miljöer och utvecklande workshops för flertal universitet i Sverige.

agenda

Torsdag, 10/20 kl 9.00 E8

Olsson & Linder

Olsson & Linder

Designerduo som under mer än femton år rört sig i gränslandet mellan konst och ljusdesign

 Did You Give The World Some Love Today, Baby?

Olsson & Linder är en designerduo som under mer än femton år rört sig i gränslandet mellan konst och ljusdesign. Tillsammans har de lång erfarenhet av en rad projekt, framför allt i olika typer av utomhusmiljöer, ofta skapade i en medverkandeprocess. Deras projekt har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Mottagare av Bertil & Britt Svenssons Stora Förtjänstpris 2015.

”Man kan inte lösa alla sociala problem med ljusdesign men man kan göra skillnad” (Jöran Linder).

Torsdag, 10/20 kl 9.45 E8

ljuskultur

Belysningsbranschen

Jonas Lindahl, Ljusrum tillsammans med Per Vesterlund och John Sandell, Belysningsbranschens Styr- och reglergrupp

Senaste trenden inom belysningsstyrning

Human Centric Lighting och dynamiskt ljus  - hur fungerar det och vad behöver man tänka på vid installation? En av de absolut största trenderna inom belysningsstyrning idag är dynamiskt ljus och  belysning som är utformad för att bidra till god hälsa och välbefinnande – Human Centric Lighting.

Torsdag, 10/20 kl 10.45 E8

Monica Säter

Seniorforskare i Belysningsvetenskap Interactive Intitute Swedish ICT Energy and Design

Smart lighting

Torsdag, 10/20 kl 13.00 E8

buzzi&buzzi

Andrea Buzzi

Buzzi&Buzzi

Exploring light through the right material

>> Se mer info i denna video 

Thursday, 10/20 kl 13.45 E8

joel

Joel Ring

VR Sverige

Virtual Reality – ett måste för morgondagens arkitekter

En visualiseringplattform för projekt, en game changer i branschen – Lyssna till Johan Hägerström från VR Sverige som tar dig igenom hur Virtual Reality förändrar landskapet för morgondagens arkitekter.