Elmässan Stockholm 2016 - Kistamässan, 19 - 20 October 2016

Nordens största mässa inom elinstallation, belysning & fiber

CPR – Nya brandklasser på kablar

Aron Anderssson

Vi intervjuade Aron Andersson, Produktchef kraft och installationskabel Nexans Sweden, för att lära oss om de nya CPR-kraven.


Vad är avsikten med CPR? 
Construction Products Regulation (CPR) syftar till att säkerställa tillförlitlig information om byggprodukter avseende prestanda. Det uppnås genom att tillhandahålla ett "gemensamt tekniskt språk", som erbjuder enhetliga metoder för bedömning av byggprodukter. CPR tar upp brandkrav på alla byggnadsmaterial och vi skall i vårt seminarium på Elmässan prata om kablar inom CPR. 2011 publicerades en ny gemensam EU-förordning gällande CE-märkning för kablar som blir obligatorisk från och med 2017-07-01. Den nya förordningen gäller testmetoder och brandklassning för kablar som används i byggnader. Mellan den 1 juli 2016 och den 30 juni 2017 kommer det att vara en övergångsperiod tills den nya regeln träder ikraft.

Vilka påverkas av detta och hur påverkas de?
Konsulter, fastighetsägare, grossister och elektriker påverkas för att välja och montera rätt kablar i framtiden. Som grossist måste man ha kunskap om vad den nya standarden innebär, vilka produkter det gäller och se till att rätt produkter finns i butiken. Alla installatörer ska känna till förändringen och välja rätt kabel utifrån byggnadsspecifikationen. Att kontrollera om kabeln har en etikett med CE-märke och de nya brandklasserna på trumetiketter eller förpackningar är viktigt. Konsulter/ägare, projektörer, arkitekter och beställare, måste ha kunskap om den nya standarden innan de upprättar nya byggnadsspecifikationer. Vad innebär standarden, vilka produkter omfattas av standarden samt kunna göra korrekta val av kabel för respektive byggnadsklass. 

Varför ska man lyssna på ert seminarium på Elmässan
Man skall lyssna på oss för att få ett gemensamt besked från kabeltillverkare vilka nya brandkrav som kommer på kablar.