Ekonomi & Företag 2015 - Kistamässan, KISTA, 07 - 08 October 2015

Mötesplatsen för ekonomer och företagare

Besökarrekord på Ekonomi & Företag 2015

Vi vill tacka alla besökare, utställare, partners, sponsorer och föreläsare för den härliga atmosfär som ni spred under mässdagarna. Föreläsningarna har varit enormt uppskattade och vi har haft många fullsatta hallar. Ekonomi & Företag besöktes på onsdagen av 1695 besökare och torsdagen av 1507, vilket är en fin ökning med närmare 350 personer fler än förra årets mässa.