Ekobygg 2015 - Kistamässan, Stockholm, 30 September - 01 October 2015

Nordens ledande mötesplats för grönt byggande och hållbar stadsutveckling

PUR-Gruppenscenen

Sebastian Lembke

09.30 NCC - Sebastian Lembke

NCC:s erfarenheter av högpresterande isolering

Med ökande krav på byggnaders klimatskal kan det, framförallt i detaljplanerat område, påverka den tillgängliga lokal- eller bostadsytan och därmed bli kostnadsdrivande. NCC presenterar här två olika projekt där man arbetat med högpresterande isolering, dels hyreshus i glesbebyggd tätort och dels kontorsbyggnad i Stockholms innerstad. Resultatet visar att användandet av PIR inte bara behöver betyda en energieffektivisering utan också kan vara lönsamt.  

10.30 Aperto - Torgny Westerberg, VD och delägare och Malin Westin, miljösamordnare

”Giftfritt och klotklokt – Vi bygger hela vägen”

Vi använder oss av en måttstock som är evigt rund. Allt vi tänker,skissar, bestämmer och förverkligar får miljökonsekvenser, både hemma och på jobbet. Vårt ansvar går inte bara att skaka av sig efter andra koppen KRAV-kaffe. Aperto visar att vi antar utmaningen att baxa klotet på rätt spår igen. En hög miljöprofil är aldrig ett konkurrensmedel. Apertos miljösamordnare stöttar både externt och internt. Det handlar om anständighet, om att kunna se framtiden spegla sig i barns ögon.

Malin Wester och Torgny Westerberg
Åke Mård

11.30 Foam Glas - Åke Mård

KOLJERN®-tekniken – trygga och klimatsmarta byggelement

Ett inspirerande och intressant föredrag om KOLJERN®-tekniken. Framtidens byggteknik där byggnader skapas som kan producera mer energi än de förbrukar. Om hela byggnader och stommar som produceras av 90 % glas och 10 % stål med en garanterad funktion i isolerskiktet på minst 50 år. En prisad och innovativ elementbyggnadsteknik med inriktning på energiklokt, klimatsmart, fuktsäkert, sunt, kretsloppsanpassat och hållbart byggande. 

12.30 PUR-gruppen - Lars Gustafsson, Public Affairs Manager Scandinavia / Baltic, BASF

Vi skapar kemi för hållbart byggande

På BASF, skapar vi kemi - och har gjort så i 150 år. Vi kombinerar ekonomisk framgång med socialt ansvar och miljöskydd. Genom vetenskap och innovation hjälper vi våra kunder att leva upp till samhällets nuvarande och framtida krav. Våra produkter och systemlösningar bidrar till bevarandet av resurser. Vi visar hur vi styr produktportföljen och hur vi skapar energieffektiva och hållbara lösningar för byggindustrin.

Lars Gustafsson
Jenny Fäldt och Ann-Kristin Belkert

13.30 Stockholms Stad – Kemikaliecentrum - Jenny Fäldt och Ann-Kristin Belkert SGBC, Chef hållbar stadsutveckling

Kommunala kemikalieplaner – vad innebär de och vad har de för status i certifiering av stadsdelar?

Sessionsbeskrivning: Flera svenska kommuner arbetar med kemikalieplaner som ett led av det nationella miljömålet ”Giftfri miljö”. Visionen för bygg- och anläggningsmaterial i Stockholms kemikalieplan är att de material som används för att uppföra byggnader och anläggningar i Stockholm inte innehåller några ämnen som utgör risk för negativ påverkan på människa och miljö. Det finns stora möjligheter till samordningsvinster mellan kommunala kemikalieplaner och certifiering av hållbara stadsdelar. Kom och lyssna på våra idéer!

14.30 iCell- Roger Gudmundsäter

Marknaden efterfrågar miljövänlig isolering – då grundades iCell i hjärtat av Dalarna, världens modernaste fabrik för cellulosaisolering

Marknaden har efterfrågat miljövänlig och kostnadseffektiv isolering utan att tumma på prestandan. Cellulosa som tillverkas av tidningspapper blir ett naturligt och suveränt isoleringsmaterial som kan hanteras utan skyddskläder, lätt att återvinna samt innehåller varken borsyra eller borsalter. Genom att bygga en ny fabrik från grunden har vi på iCell undvikt gamla ineffektiva lösningar vilket har gett oss fantastiska möjligheter att göra tillverkningen effektiv, miljöanpassad och energisnål.

Roger Gudmundsäter
Stefan Tyrbo

15.30 WSP - Stefan Tyrbo

Energi- och miljösmart byggande i extremt klimat, Kiruna stadshus ett exempel

Uppdraget var att bygga ett nytt stadshus i Kiruna där husets samverkar med platsen och staden.
Materialens påverkan på miljön skall minimeras på samma gång som hälsa och trivsel för både utförande och brukarna skall optimeras. Grundstenen i uppfyllandet av byggnadsprogrammets energikrav har i hela designprocessen varit att reducera energianvändningen. Detta har vi genomfört med effektiv energisamordning och lösningar anpassade till klimatet i Kiruna.

Cirkulär ekonomiscenen

Mohamed Bedri och Laura Viedje

10.00 Cradle Net - Laura Vidje (Esam Ab) och Mohamed Bedri (Asa Duru)

Cradle to Cradle i den byggda miljön + exempel Rammed Earth

Cradle to Cradle handlar om att helt byta mindset inom hållbarhet, att våga gå ifrån ” less bad” till att göra ”more good”. Inspireras av exempel där planerare, arkitekter och andra inom byggbranschen har tillämpat Cradle to Cradle i den byggda miljön för att tillföra så mycket nytta som möjligt med sitt byggprojekt. 

Rammed earth är ett exempel för kretsloppsanpassade byggmaterial inom Cradle to Cradle konceptet.   Vad har kinesiska muren, slottet Alhambra i Spanien och lyxvillor i Kalifornien gemensamt? Samtliga använder Rammed Earth, det är en urgammal byggmetod som återupptäckts och moderniserats runtom i hela världen. Rammed Earth utnyttjar lokala material och bidrar till energieffektiva hus genom en hög termisk massa.

11.00 Desso - Michael Aastrup, Nordic Segment Director, Desso / Tarkett A/S

Hur Cradle to Cradle driver Cirkulär ekonomi i praktiken 

I en resurs begränsade värld är den linjära ekonomin "köpa, använda för att sedan slänga" ohållbar. Desso, tillverkare av textila golv, omformade bolaget så att produkterna idag är tillverkade av rena komponenter vars syfte är att kunna återanvändas på ett cirkulärt sätt ,såsom sett i naturen. Vi måste alla omforma våra affärsmodeller anpassat till den cirkulär ekonomi, där varor och material återanvänds och återvinns. Detta i sin tur öppnar upp nya affärsmodeller och unika lösningar att göra produkter som arbetar för människors hälsa och välbefinnande. 

 

 

MichaelDesso
Elisabet Höglund

12.00 Tyrens - Elisabet Höglund

Cirkulär ekonomi – vad betyder det i praktiken för byggsektorn?

Cirkulär ekonomi konkretiserat för de som arbetar i byggbranschen så de förstår vad det betyder i praktiken för dem i deras roll. Presentationen tar upp allt från cirkulära affärsmodeller till ökad materialåtervinningen i branschen.

13.00 Tarkett - Dag Duberg, Nordisk produktteamchef Tarkett och Peter Okmark, Nordisk miljöchef Tarkett

Så arbetar Tarkett enligt den cirkulära ekonomin – några konkreta exempel från verkligheten

Tarkett arbetar sedan några år enligt principerna för Cradle to Cradle och strävar efter att bli en föregångare inom cirkulär ekonomi. Vad döljer sig bakom visionen och de fina orden? Vad innebär detta arbete i verkligheten? Tarkett lyfter fram några konkreta exempel – t ex hur man har ställt om hela sin produktion av plastgolv och bytt ut ftalater till alternativa mjukgörare.

Dag Duberg och Peter Okmark

14.00 Workaround - Andreas Broryd

Vem behöver ett kontor idag?

Andreas talar om hur de traditionella kontoret måste omdefinieras och vilka affärsmöjligheter det ger.

 

 

15.00 Cradle Net - Per Håkansson

Återbruk på industriell nivå inom bygg- och anläggning 

Hur ska bygg- och fastighetssektorn gå ifrån linjär till cirkulär ekonomisk modell? Per Håkansson från Kompanjonen berättar om ett projekt som skapar förutsättningar för att återbruk ska blir norm och ett seriöst alternativ till nyproduktion. Målsättningen för projektet är att skapa en modell för återbruk inom byggsektor på industriell nivå.

Per Håkansson
Maria Björklund och Stina Behrens

16.00 Transformator Design - Maria Björklund, Senior servicedesigner och Stina Behrens, Servicedesigner och sociolog

Hur kan medborgarinvolvering bidra till socialt hållbara byggprojekt?

Hur kan brukare involveras inom arkitektur och stadsplanering för att stärka den sociala hållbarheten? Insikter från brukare blir allt vanligare i utvecklingsprojekt, men när och hur de involveras är avgörande för framgången. Vi berättar om vår användarcentrerade designmetodik och hur den bidrar till hållbarare byggprojekt med fokus på medborgarinvolvering utifrån ett uppdrag för Landstinget Västmanland där sjukhusentrén skulle byggas om.

Mässprogram 30 september

Programmet uppdateras löpande. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.