e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Online Fulfillment Sverige AB

Online Fulfillment Sverige AB

Monter A:17

Kontaktuppgifter

22478 LUND
Sweden
www.onlinesverige.se

Online skapar värdefulla dialoger mellan företag och människor. Vi har sedan 1993 skapat tiotals miljoner relationer mellan våra uppdragsgivare och deras kunder genom telemarketing, kundservice, mötesbokning med mera. Vi hjälper företag att bygga kundlojalitet och öka sin försäljning genom att kombinera rätt teknik, rätt
människor och rätt kompetens i alla kunddialoger vid rätt tillfälle, oavsett kanal. Vi bevisar det genom att sedan starten vara pålitliga, tillgängliga och initiativtagande och värna om uppdragsgivarens intressen genom en välorganiserad
infrastruktur och organisation med hög innovationsgrad. Alla företag har kundrelationer. Och Online hjälper dig att bygga och behålla dem.

Kontakta Online Fulfillment Sverige AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com