e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Inkassogram AB

Inkassogram AB

Monter A:07

Kontaktuppgifter

41104 GÖTEBORG
Sweden
www.inkassogram.se

Inkassogram är en unik och onlinebaserad påminnelse- och inkassotjänst som hjälper alla företag och organisationer att få betalt för sina obetalda fakturor - helt gratis!

Produkter

 • En schysstare fakturering- och inkassotjänst – För stora som små

  ENKELT, SCHYSST och GRATIS!

  Inkassogram är en nytänkande tjänst för alla företag som vill skicka fakturor, påminnelser och inkasso.
  Tjänsten används enkelt, för enstaka eller många ärenden – via webb, app eller integrerat i ert affärssystem.

  OUTSOURCAD KUNDRESKONTRA
  Genom fakturatjänsten kan du outsourca hela din kundreskontra från fakturering till kravhantering.

  93% MINSKAD SUPPORT
  Genom att trycka originalfakturan på baksidan
  av kravet minskar antalet supportärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

  66%FÄRRE TILL KRONOFOGDEN
  Med ett Final notice-brev som en sista uppma- ning till gäldenären att betala, minskar antalet kronofogsärenden med 66 procent.

  17 DAGAR SNABBARE BETALT
  Genom en schysstare kravhantering minskar Inkassogram antalet betal- dagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

  https://www.inkassogram.se

Produktnyheter

 • Inkassogram lanserar schysstare fakturering som komplement till vår Inkassotjänst

  ENKELT, SCHYSST och GRATIS!

  Inkassogram är en nytänkande tjänst för alla företag som vill skicka fakturor, påminnelser och inkasso.
  Tjänsten används enkelt, för enstaka eller många ärenden – via webb, app eller integrerat i ert affärssystem.

  OUTSOURCAD KUNDRESKONTRA
  Genom fakturatjänsten kan du outsourca hela din kundreskontra från fakturering till kravhantering.

  93% MINSKAD SUPPORT
  Genom att trycka originalfakturan på baksidan
  av kravet minskar antalet supportärenden med 93 procent. Det betyder mindre administration, lägre kostnader och snabbare betalt.

  66%FÄRRE TILL KRONOFOGDEN
  Med ett Final notice-brev som en sista uppma- ning till gäldenären att betala, minskar antalet kronofogsärenden med 66 procent.

  17 DAGAR SNABBARE BETALT
  Genom en schysstare kravhantering minskar Inkassogram antalet betal- dagar med i genomsnitt 17 dagar vilket förbättrar likviditeten.

  https://www.inkassogram.se/fakturagram/

Kontakta Inkassogram AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com