e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Phosworks Digital Ideas

Phosworks Digital Ideas

Monter G:06

Kontaktuppgifter

75237 UPPSALA
Sweden
www.phosworks.com

Phosworks är en digital byrå med in-house produktion som sedan 1994 arbetar med starka och intressanta varumärken. Vi är bland annat digital helhetsleverantör åt ATG och Svenska kyrkan och arbetar på global nivå med digital kommunikation och lösningar åt ett antal multinationella bolag.

Kontakta Phosworks Digital Ideas nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com