e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Logent AB

Logent AB

Monter D:14

Kontaktuppgifter

12030 STOCKHOLM
Sweden
http://logent.se/

Logent är en oberoende tjänsteleverantör inom logistik med ett heltäckande erbjudande inom Supply Chain Management för logistikintensiva verksamheter. Vårt erbjudande innefattar tjänster och branschlösningar inom våra tjänsteområden Logistik, Bemanning, Hamn & Hub och Kompetens. Logent finns representerade på ett flertal orter i Sverige och Norge med ca 3000 anställda. Under 2015 omsatte Logent ca 1,5 miljarder SEK. Logent är auktoriserade genom Almega och AEO-certifierade samt certifierade enligt ISO9001 och ISO14001.

Kontakta Logent AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com