e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Nyce Solutions AB

Nyce Solutions AB

Monter E:05

Kontaktuppgifter

51454 Nittorp
Sweden
www.nyce.se

NYCE Solutions är IT-specialister på att lösa komplexa lager och logistiksituationer, där målet är att uppnå effektivitet, snabbhet samt ordning och reda. Genom effektivisera och automatisera i både fysiska flöden och informationsflöden har man skapat utrymme för bättre affärer.

Produkter

  • NYCE.LOGIC

    Den egenutvecklade lösningen NYCE.LOGIC WMS är ett lagerhanteringssystem för verksamheter som ser sitt lager/logistik som affärskritiskt med möjligheter till stora marknadsfördelar. NYCE.LOGIC är skalbart baserat både på behov och ekonomi från mindre lager med behov av effektivitet och ordning och reda till stora lager med höga krav på transaktionsvolymer, effektivitet och möjlighet till automatisk styrning av extern utrustning.

    NYCE.LOGIC WMS har under de senaste 15 åren vuxit från ett normalt lagersystem till att i dag vara ett fullfjädrat WMS (Warehouse Managent System) med bla funktioner såsom elektronisk kundtjänst, e-handelsfunktion, 3PL stöd, röststyrning, hissautomation och goda möjligheter till automatiserad integration med ERP-system, TA och Tull-system.

    www.nyce.se

Kontakta Nyce Solutions AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com