e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Knapp AB

Knapp AB

Monter E:10

Kontaktuppgifter

26538 ÅSTORP
Sweden
www.knapp.com

KNAPP designar, producerar och levererar logistiklösningar för lagring, plockning och övrig internlogistiska materialhanteringslösningar samt excellent customer support. Genom detta hjälper vi våra klienter med kostnadseffektiv logistik - vilket är bevisat i många fall.

Kontakta Knapp AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com