e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Promosoft AB

Promosoft AB

Monter H:06

Kontaktuppgifter

41105 GÖTEBORG
Sweden
http://www.promosoft.nu

Vi har 100 % fokus på lager och inköp med paketerad kunskap och lösningar för lagerstyrning, WMS, Transporthantering, Ruttoptimering, Containerfrakt. Allt som behövs för lager- och inköpsplanering, inbound och outbound i distribuerande företag, grossister, e-handelsföretag och 3PL företag.

Produkter

 • Warehouse Expert WMS

  SCExpert™ innehåller en svit med moduler som hanterar hela varuflödet från fabrik till slutanvändare. Sviten omfattar förutom WMS även transporthantering, ruttoptimering, leveranser (delivery tracking) och moduler för mer avancerade behov för rena logistikföretag.
  Systemet är ett "One Stop Shop" som täcker hela behovet av systemstöd för logistik-kedjan. Byggt för 3pl-företag och för bolag med omfattande lager och distribution. En synnerligen komplett och kompetent system-svit där man kan välja att köra valfri modul och komplettera efterhand som behoven kommer. Systemet är utvecklat av Made4Net och har 100-tals installationer i över 30 länder.
  SCExpert™ täcker hela logistik-kedjan och skapar mervärden till slutkunden genom lägre kostnader för att operera lagret och ökad kundservice genom en högre kvalité i utförandet. Kunderna kommer från alla branscher; distributörer, retail, tillverkare och 3pl-företag.
  Systemet är utvecklat av Supply Chain Professionals för kunder med höga krav på logistiken och har en mycket låg TCO (Total Cost of Ownership) jämfört med andra system. Det är en web-baserad applikation som använder Microsofts senaste teknologi vilket medför hårdvaruoberoende eftersom ingen installation på PC eller handdator görs. Allt arbete görs i web-läsaren vilket gör det mycket lätt att uppgradera till nya versioner. Detta medför en betydligt lägre kostnad för underhåll och service än andra system som inte är web-baserade.
  En modern plattform där kunden väljer vilken eller vilka moduler som skall köras och licens tecknas bara för den/de moduler som används. Välj om systemet skall köras "i molnet" eller om det skall installeras i egen lokal server. Oavsett vad man väljer är det helt web-baserat.
  SCExpert™ är byggt för att optimera kostnader avseende:
  • behovet av lagerutrymmet
  • behovet av bemanning och arbetskraft (genom Labor Management)
  • felfria operationer (låg felfrekvens ger lägre kostnader och högre kundservice)
  WarehouseExpert™ kombinerar modern It-teknologi i framkant med decennium av expertkunskap i lagerhanteringen och i logistikkedjan för att ge funktionalitet som lyfter vinsten på sista raden.
  Nyckelfunktioner
  • Multipla lager och zoner hanteras
  • Optimering av lagerutrymmet
  • Dynamisk och användardefinierade produkt- och lageregenskaper
  • Flexibla måttenheter och förpackningsdefinitioner
  • Anpassade regelverk för plockning och ”ställ åt sidan”
  • Realtids uppdragshantering för att fördela uppgifter till personalen
  • Många olika typer av crossdocking
  • Hantering av workcenter för montering, måleri m m.
  • Flexibla arbetskraftnormer för tilldelning av uppdrag
  • Realtids voice-picking
  • Nyckeltals uppföljning och rapporter
  • Web-baserat system, inga installationer på klienten.

  http://promosoft.nu/sv/warehouseexpert-hela-logist...

 • SOLO Lagerstyrning

  SOLO är ett lageroptimering- och inköpssystem för handelsföretag med stora varuflöden och många lagerställen som kompletterar befintligt affärssystem. Syftet med SOLO är få vald servicenivå till lägsta kostnad, eller uttryckt på ett annat sätt, rätt vara på rätt plats i rätt tid.

  http://promosoft.nu/sv/ps-solo

Produktnyheter

 • Warehouse Expert WMS

  SCExpert™ innehåller en svit med moduler som hanterar hela varuflödet från fabrik till slutanvändare. Sviten omfattar förutom WMS även transporthantering, ruttoptimering, leveranser (delivery tracking) och moduler för mer avancerade behov för rena logistikföretag.
  Systemet är ett "One Stop Shop" som täcker hela behovet av systemstöd för logistik-kedjan. Byggt för 3pl-företag och för bolag med omfattande lager och distribution. En synnerligen komplett och kompetent system-svit där man kan välja att köra valfri modul och komplettera efterhand som behoven kommer. Systemet är utvecklat av Made4Net och har 100-tals installationer i över 30 länder.
  SCExpert™ täcker hela logistik-kedjan och skapar mervärden till slutkunden genom lägre kostnader för att operera lagret och ökad kundservice genom en högre kvalité i utförandet. Kunderna kommer från alla branscher; distributörer, retail, tillverkare och 3pl-företag.
  Systemet är utvecklat av Supply Chain Professionals för kunder med höga krav på logistiken och har en mycket låg TCO (Total Cost of Ownership) jämfört med andra system. Det är en web-baserad applikation som använder Microsofts senaste teknologi vilket medför hårdvaruoberoende eftersom ingen installation på PC eller handdator görs. Allt arbete görs i web-läsaren vilket gör det mycket lätt att uppgradera till nya versioner. Detta medför en betydligt lägre kostnad för underhåll och service än andra system som inte är web-baserade.
  En modern plattform där kunden väljer vilken eller vilka moduler som skall köras och licens tecknas bara för den/de moduler som används. Välj om systemet skall köras "i molnet" eller om det skall installeras i egen lokal server. Oavsett vad man väljer är det helt web-baserat.
  SCExpert™ är byggt för att optimera kostnader avseende:
  • behovet av lagerutrymmet
  • behovet av bemanning och arbetskraft (genom Labor Management)
  • felfria operationer (låg felfrekvens ger lägre kostnader och högre kundservice)
  WarehouseExpert™ kombinerar modern It-teknologi i framkant med decennium av expertkunskap i lagerhanteringen och i logistikkedjan för att ge funktionalitet som lyfter vinsten på sista raden.
  Nyckelfunktioner
  • Multipla lager och zoner hanteras
  • Optimering av lagerutrymmet
  • Dynamisk och användardefinierade produkt- och lageregenskaper
  • Flexibla måttenheter och förpackningsdefinitioner
  • Anpassade regelverk för plockning och ”ställ åt sidan”
  • Realtids uppdragshantering för att fördela uppgifter till personalen
  • Många olika typer av crossdocking
  • Hantering av workcenter för montering, måleri m m.
  • Flexibla arbetskraftnormer för tilldelning av uppdrag
  • Realtids voice-picking
  • Nyckeltals uppföljning och rapporter
  • Web-baserat system, inga installationer på klienten.

  http://promosoft.nu/sv/warehouseexpert-hela-logist...

platsannonser

 • Konsult för lager och inköp

  PromoSoft växer! Vi behöver nu en skicklig konsult som kan utveckla och leda en konsultavdelning inom Warehouse Management och materialstyrning med entreprenörens hjärta.

  www.promosoft.nu

  Skicka ansökan för detta jobb

Kontakta Promosoft AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com