e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Weland Lagersystem AB

Weland Lagersystem AB

Monter A:01

Kontaktuppgifter

33328 SMÅLANDSSTENAR
Sweden
http://www.welandlagersystem.se/

Produkter

 • Hissautomater - Lagerautomater

  Med Compact Hissautomater förändrar vi hela din lagerhantering. Du får en snabbare och enklare hantering av flera artiklar på väsentligt mindre yta. Samtidigt får dina medarbetare en avsevärt förbättrad arbetssituation. Hissautomaterna anpassas till olika fysiska miljöer och fyller viktiga funktioner i olika former av lagerhållning:

  •Distribution/Plocklager för resurseffektiv lagring av låg- och medelfrekventa artiklar. Lämpligt för distributionslager, tredjepartslogistik, e-handel m.m.
  •Färdigvarulager för effektivast möjliga lagerhållning av produkter i väntan på leverans.
  •Lager efter processen där lagerhanteringen säkerställer kontinuiteten i den tillverkande processen som kan löpa utan störningar i form av materialbrist.
  •Förbrukningsmaterial där man har behov av ett omfattande lager som säkerhetsfunktion för att tillverkningen inte ska avstanna. MRO-Maintenance, Repair and Operating material.
  •Produkter i arbete för att skapa ett jämnt flöde i tillverkningsprocesser. Komponentförsörjningen kan på ett bättre sätt anpassas till olika produktionsled.
  •Förråd för att underlätta hantering och försörjning av förbruknings- och tillsatsmaterial, liksom verktyg och kompletterande utrustning.
  •Komponentförråd för kontroll och lagerhållning av inköpta detaljer som ska bearbetas eller monteras i tillverkningen.

  http://www.welandlagersystem.se/default.asp?ID=HIS...

 • Pallställ

  Weland Pallställ är designade med fokus på framtidens krav när det gäller rationell materialhantering. Pallställens konstruktion bidrar till en genomtänkt funktion med hög säkerhet. Både gavelstolpar och bärbalkar tillverkas av slutna profiler för maximal bärighet. Alla ingående komponenter är varmförzinkade. Weland Pallställ är dimensionerat och testat enligt SS-EN 15512:2009. Alla erfoderliga skruvar medföljer. Genomskjutningsstopp bör användas om det inte kan ses som uppenbart onödigt (annat fast hinder bakom pallställ) enligt AFS 2006:4. Andra lämpliga tillbehör är stolpskydd och gavelskydd (föreskrivna i SS-EN 15512:2009).

  Med Weland Lagersystem AB som leverantör får du en engagerad partner med bred erfarenhet och hög kompetens när det gäller effektiv lagerhantering. I alla våra kontakter med marknad och användare är vi lyhörda för de krav och behov som styr vårt utvecklingsarbete. Vi levererar effektiva lösningar för lagerhantering, med svensktillverkade kvalitetsprodukter.

  http://www.welandlagersystem.se/default.asp?ID=PAL...

 • Sigmabalk

  Sigmabalken från Weland Lagersystem AB tillverkas i 3 olika standardhöjder och varje höjd finns med 5 olika godstjocklekar. Balkarna är konstruerade så att 2 balkar kan sammanfogas till en profil genom att skruvas ihop. Detta ger möjlighet att optimera Sigmabalkarna både med hänsyn till belastning och till krav på balkens höjd efter tillgängligt utrymme. Vid konstruktion av entresolplan är Weland Sigmabalk mycket lämplig.

  Svensk tillverkning
  Vi tillverkar Sigmabalken vid vår fabrik i Gislaved. Det innebär att vi har full kontroll på hela tillverkningskedjan, från inköp av råmaterial till färdig produkt. Vi kan därför garantera hög kvalitet på alla våra leveranser.

  Sigmabalkarna levereras som standard i varmförzinkat utförande och kan användas i de flesta miljöer utan någon efterbehandling. Materialkvalitet med sträckgränsen 250 N/mm² är standard. Vi kan även offerera Sigmabalkar i material med sträckgränsen 350 N/mm² i varmförzinkat utförande.

  Vi levererar Sigmabalkar i längder från 300 mm till 12 000 mm i intervaller om 50 mm. För att få en optimalt utnyttjad transport förpackas balkarna i paket med bredden 800 mm.

  http://www.welandlagersystem.se/default.asp?ID=SIG...

 • Djupstapling

  Weland Djupstapling erbjuder möjligheter att använda hela lagerlokalens volym för effektivare lagerhantering. När både golvytan och höjden i lokalen utnyttjas maximalt kan upp till 80 % av volymen förvandlas till lagerutrymme. Djupstaplingsställen lastas och lossas från en sida enligt FILO-principen, först in – sist ut.

  Weland Djupstapling är designat och konstruerat för att uppnå maximalt utnyttjande av lagerlokaler, vilket innebär en kombination av rationell materialhantering, god funktionalitet och hög säkerhet. Både gavelstolpar och bärbalkar är tillverkade av slutna profiler för att ge maximal bärighet.

  Alla ingående komponenter är varmförzinkade.

  Djupstaplingsställen uppfyller kraven enligt INSTA 252 (SS2644) som bland annat omfattar anvisningar om materialval, dimensionering, provning och montering.

  http://www.welandlagersystem.com/sv-se/lagerinredn...

 • Utdragsenheter för pallställ

  Effektivare lagerhantering
  Utdragsenheten underlättar arbetet vid hantering av plockgods på pall. Det blir lättare att komma åt artiklarna på pallen samtidigt som funktionen spar lagerutrymme.

  Utdragsenheten finns som standard i balk- respektive golvutförande. Balkmodellen är avsedd för montering på de horisontella bärbalkarna i pallstället. I golvutförande förses utdragsenheten med fyra stödben för att göra truckhantering möjlig. Golvmodellens upphöjda handtag underlättar utdrag och ger en bekväm arbetsställning.

  Minskade belastningsskador
  Med enkla åtgärder kan många förslitnings- och belastningsskador som ofta förekommer vid materialhantering undvikas. Med lättåtkomligt gods och rätt hjälpmedel får arbetsplatsen en ergonomiskt riktig utformning.

  Ökad produktivitet
  Utdragsenheterna innebär flera fördelar i lagerhanteringen. Arbetet med plockning blir lättare samtidigt som produktiviteten ökar. Utdragsfunktionen medför att avståndet mellan hyllplanen kan vara mindre, vilket innebär effektivare utnyttjande av lagerlokalens totala volym.

  Weland Utdragsenheter
  •Utdragskapacitet: 70%
  •Lågbyggd konstruktion
  •Passar de flesta fabrikat av pallställ
  •Utbredd last: 600 kg per pall (standard)
  •Utdragsdelen frigörs med ett enkelt handgrepp och låses automatiskt i bottenläge
  •Lättmanövrerad, klämskyddad låsanordning
  •Kan beställas som plockhylla med täckt plan eller med plåtlåda anpassad för pallkrage
  •Levereras färdigmonterad, bara att lyfta på bärbalken
  •Påkörningsskyddad konstruktion - inga detaljer sticker ut

  http://www.welandlagersystem.se/default.asp?ID=UTD...

Kontakta Weland Lagersystem AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com