e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Stora Enso Packaging AB

Stora Enso Packaging AB

Monter E:04

Kontaktuppgifter

83188 Östersund
Sweden
www.storaenso.com

Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar. Vi tänker alltid i nya banor och skapar nytt för att kunna erbjuda våra kunder innovativa lösningar baserade på förnybara material.

Produkter

  • Viewpoint E-handel

Kontakta Stora Enso Packaging AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com