e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing
Start up scen

Förutom alla innovativa utställare på området, har vi också en helt egen scen som riktar sig mot framtiden och innovationer. Ta del av föreläsningarna nedan. 

Onsdag 11 maj

10.30 -11.00| 11 MAJ | Doofinder

doofinder

Konsten att öka försäljningen med sökmotorn

Seminariet handlar om hur Doofinder ökar er konverteringsgrad och förbättrar besöksupplevelsen för era kunder. 

11.15 - 11.45 | 11 MAj | Säkerhetskontoret

Nils

Hur kan en hacker utnyttja din webbutik?

Din webbutik lockar inte bara seriösa kunder, utan även nätbrottslingar som på olika sätt försöker komma åt pengar, varor eller känslig information. Nätbrottslingar använder olika tekniker för att hacka din webbutik och kan göra olika saker beroende på vad man lyckas angripa. I värsta fall kan angriparen kontrollera hela butiken utan att du vet om det, eller använda din butik för att utnyttja dina kunder i ditt namn. 

Säkerhetskontoret har 2016 gjort en omfattande undersökning över sårbarheter hos webbutiker som verkar på den svenska marknaden. Sårbarheter kan till exempel vara osäkra program, ej uppdaterade plattformar eller tecken på bristande rutiner som kan ge en nätbrottsling möjlighet att angripa webbutiken. 

Nils Sjöström från Säkerhetskontoret kommer att gå igenom undersökningens resultat, och berätta hur du kan undvika att din webbutik blir en lätt måltavla.

13.30 - 14.00 | 11 MAJ | Enecto

enecto

Använd Google Analytics för Leadsgenerering

Baserat på företagsinformation från Dun&Bradstreet och trafikdata från Google Analytics erbjuder Enecto identifiering av webbplatsbesökare genom tjänsten Web Leads. Enectos kunder använder informationen för att öka och effektivisera sin försäljning och ofta direkt integrerat med deras CRM-system. 
Talare: Anders Runhem, VD, Enecto Sverige AB

14.15 - 14.45 | 11 MAj | Inkassogram

Inkassogram

Inkassogram utmanar en hel bransch med gratistjänst

För oss som mångåriga företagare och entreprenörer blev det en ögonöppnare när vi fick klart för oss att hela 98 procent av Sveriges företag är småföretag och att var femte utskickad faktura inte betalas i tid. Ytterst få av de små företagen vågar skicka betalningspåminnelse eller inkassokrav av rädsla för att tappa kunder.

Att man inte vill störa en kundrelation är ett skäl till varför man inte använder inkassotjänster. Men vi upptäckte några till, bland annat krav på volymer, höga avgifter och manuell hantering som ger generellt långa handläggningstider.

Vi såg ett behov av att modernisera och digitalisera hela branschen och skapa en inkassotjänst som fungerar för alla Sveriges småföretagare oavsett volym inkluderat e-handlare.

Lösningen blev Inkassogram. En enklare inkassotjänst som alltid är tillgänglig via webben eller i vår app. En schysstare inkassotjänst som med betalningspåminnelse, inkassokrav och vårt unika final notice-brev hjälper dig att vårda din kundrelation. En gratis och helt automatiserad inkassotjänst som du använder hur mycket eller lite du vill.

Talare: Jörgen Fredman, COO & medgrundare, Inkassogram AB

Torsdag 12 maj

10.30 - 11.00 | 12 MAj | boka.se

boka.se

Gratis gör gott, även för små företag

Hur kan man bygga en lönsam verksamhet kring en gratistjänst? Varför väljer inte fler Svenska företag att ge bort det de är bäst på? Varje år spenderar svenska småföretagare miljarder på marknadsföring. Miljarder som ofta ger mycket tveksamma resultat. Faktum är att de flesta företag upp till 50 personer helt eller delvis saknar kompetens kring hur företagets produkter och tjänster bäst kan marknadsföras. Genom att utnyttja modern teknik, sociala media och den stora produktkunskap som finns i företaget kan mindre företag skapa unika marknadsfördelar gentemot sina konkurrenter. Vi berättar hur boka.se skapar affärsvärde ur en gratistjänst samtidigt som vi gör en bra sak för svenskt föreningsliv och företagare.
Talare: Petter Sehlin, Founder, Boka.se / Digital Information Nordic AB

12.45 - 13.15 | 12 MAj | Online Sverige

Stefan

Värdet av kundservice i e-handeln

Inom e-handeln har fokus traditionellt legat på plattformar, betallösningar och logistik. Dessa områden är såklart en del i vad som skapar en kundupplevelse, men en väl fungerande kundservice kan vara det som avgör var kunden väljer att handla. Dessutom kan rätt kundservice bli en försäljningskanal med fokus på mer- och uppförsäljning. En kundservice med bra öppettider, fritt val av flera olika kanaler såsom chat, e-post, telefon, sms och sociala medier och med kunnig säljinriktad personal skapar en kundupplevelse över det vanliga och blir en viktig pusselbit i hur ni kan bygga kundlojalitet och öka er försäljning.

13.30 - 14.00 | 12 MAj | Custobar

custobar

How to include sales people in digital customer dialogue?

Custobar is a easy to use tool for retailers to do micro-segmented and agile customer communication. It collects all your customer transaction data and make it understandable and actionable. In the presentation we will tell how the sales people of our customers have been able to achieve 10-fold sales conversion results compared to traditional digital marketing.