e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Vad kan du göra med Visit Connect? 

Före mässan:

  • Sätt upp mål för ditt deltagande på mässan
  • Förbered kundfrågor för ditt företag
  • Addera så många devices som du behöver

Under mässan:

  • Samla information om dina besökare
  • Spara alla leads och deras svar
  • Dokumentera ditt deltagande och prestation
  • Addera eller ändra frågor under tidens gång

Efter mässan:

  • Ladda ner dina besökares information till excel
  • Följ upp dina leads, anteckna och ändra status
  • Se dina målgrupper och ditt ROI