e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing

Mobil försäljning blir allt viktigare för e-handlare

Den kanske allra tydligaste trenden på e-handelsområdet just nu är förmodligen den mobila e-handeln, som befinner sig på stark frammarsch. Allt fler e-handlare vittnar om att de säljer mer via mobila enheter än via desktopenheter. Samtidigt har alla e-handlare ännu inte anpassat sig till den ökande mobila försäljningen. 

–Anpassningen till ett mobilt inköpsmönster handlar inte bara om att mobilanpassa sin webbutik. Det är minst lika viktigt att erbjuda mobilanpassade betalningslösningar och kundkommunikation, säger Urban Lindstedt, journalist, författare och e-handelsexpert som presenterar de fem viktigaste trenderna inom internationell e-handel på ett seminarium på e-commercemässan.

Marknadsplatserna växer

Ytterligare en trend är att marknadsplatser stärker sin ställning på den svenska e-handelsmarknaden. I många andra länder sker en relativt stor andel av den totala e-handeln via marknadsplatser, men i Sverige befinner sig utvecklingen fortfarande i sin linda.

–Försäljning via stora marknadsplatser, portaler som ofta samlar minst ett tjugotal leverantörer i varje produktkategori, medför en ny försäljningslogik som skiljer sig från traditionell e-handel, En tredje trend som kommer att göra stort avtryck på framtidens e-handelsbransch är att B2B-försäljningen tar ordentlig fart, åtminstone på ett par års sikt. Hittills har den svenska e-handelsbranschen i huvudsak fokuserat på B2C-försäljning, men den internationella konkurrensen ger den digitala B2B-försäljningen en rejäl skjuts framåt, säger Urban Lindstedt.

Framtidens mobila betalningslösningar behöver vara snabba och enkla

–Andelen digitala betalningar växer i hela världen. 2020 tror vi att uppemot 38 procent av alla betalningar är mobila. Då är det självklart viktigt att kunden får tillgång till en smidig och säker betalningsupplevelse, oavsett vilken digital kanal de väljer, säger Mats Taraldsson, affärsutvecklingschef för Norden och Baltikum på MasterCard, som kommer att prata om MasterCards digitala betalningsplattform MasterPass på ett seminarium på e-commercemässan. 

Seminariet kommer handla om MasterCards syn på framtidens digitala betalningslösningar, att de behöver vara snabba och enkla för att kunderna ska uppleva det lika smidigt att betala oavsett när, var och hur de handlar. 

–Vår digitala betalningsplattform MasterPass, som lanserades i Sverige i slutet på förra året underlättar handel. Kunden kan smidigt och säkert betala med sin digitala plånbok genom att trycka på en checkoutknapp istället för att behöva fylla i kortnummer och personuppgifter vid varje enskilt köp. Den informationen laddas istället in automatiskt så snart kunden knappat in sin kod. Den typen av tjänster blir förmodligen vanligare framöver och bidrar till att minska andelen avbrutna köp i webbutiker, säger Mats Taraldsson.


Framtidens e-handelskunder skärper kraven på logistikaktörerna

E-handelskunder vill i allt större utsträckning själva avgöra när och var deras paket ska levereras. De ställer krav på precisa tidsangivelser snarare än oprecisa tidsintervall för beräknad leverans. Skärpta leveranskrav är bara en av de trender som ställs på framtidens logistikaktörer.

Tre tydliga trender präglar framtidens logistik; integration bakåt i logistikkedjan, konsumentdriven logistik och informationslogistik. För att e-handlare ska kunna erbjuda sina kunder den valfrihet de önskar krävs att samtliga interna system, exempelvis affärssystem, lagerhanteringssystem och orderhanteringssystem, är integrerade fullt ut. Det ger kunden den sömlösa e-handelsupplevelse de efterfrågar, säger Arne Andersson, e-handelsexpert på PostNord. 

Affärsutveckling i samverkan med e-handlare

Logistikaktörer har traditionellt sett anpassat sina processer utifrån vad som är mest optimalt och effektivt för dem. Nu är det istället kunden som sätter spelreglerna genom att ställa specifika krav angående när och var de vill ta emot sitt paket. Det ställer höga krav på logistikaktörernas utvecklingsförmåga och snabbrörlighet. Trenden innebär bland annat att logistikaktörer i ökad utsträckning bör affärsutveckla tillsammans med, snarare än för, sina kunder. För att bibehålla sin konkurrenskraft bör framtidens logistikaktörer verkligen omfamna och ta till sig dessa tre starka trender, säger Arne Andersson.

–Framväxten av tjänster som gör det möjligt för kunden att följa och spåra sitt paket är hälsosam när logistikaktörer levererar paket till företag, men mot konsumenter är den ett tecken på att systemet inte fungerar. Konsumenten förväntar sig ett tydligt leveranslöfte som hålls. Om konsumenten har full tilltro till logistikaktören och känner sig helt säker på att deras paket levereras i tid så behöver de inga uppdateringar om var paketet befinner sig på vägen till sin mottagare, säger Robin Gustafsson, vd och grundare av Avensia. 

Välkomnar innovativa lösningar

Ytterligare en trend är innovativa lösningar för last-mile delivery, alltså lösningar som säkerställer att paketet fraktas den sista sträckan fram till mottagaren. På senare tid har flera nyskapande lösningar lanserats, exempelvis möjligheten att hämta paketet i ett automatiserat paketskåp eller att få det levererat i mottagarens bil. 

Ingen lösning har hittills utkristalliserat som en klar vinnare. Det är bra att många nya smarta lösningar dyker upp, jag hoppas att flera av dessa överlever så kunden kan erbjudas många olika alternativ när det är dags att hämta ett paket, säger Robin Gustafsson.


E-handelsmarknadens hetaste digitala trender

Revenue marketing är ett av de hetaste begreppen inom marknadsföring för tillfället. Genom att driva trafik till företagets webbsida med hjälp av exempelvis banners eller native advertising attraheras nya besökare till hemsidan. Väl där erbjuds de att ta del av innehåll som är relevant för dem, förhoppningsvis tillräckligt relevant för att besökarna ska vilja dela med sig av sin e-postadress.

–Marknad och kommunikation betraktas traditionellt sett ofta som en kostnadspost snarare än en intäktsdrivande del av ett företag. När företagets ekonomiska resultat försämras ligger det många gånger nära tillhands att skära ner på just marknads- och kommunikationsfunktionen. Revenue marketing är en växande trend som bland annat innebär att marknad och kommunikation numera kan agera intäktsdrivande, säger Karin Zingmark, marknadschef på Microsoft Sverige, som ska tala på ett seminarium på temat digitalt ROI på e-commercemässan. 

Hon förutspår en snabb ökning av andelen svenska företag som använder sig av revenue marketing. Trenden berör såväl stora som små och medelstora aktörer. 

–Företaget som äger hemsidan kan kartlägga besökarnas intresseområden och preferenser genom att analysera hur de använder sig av hemsidan. Det ligger i sin tur till grund för kundspecifika erbjudanden som utformas utifrån varje kunds behov. Revenue marketing är ett område fullt av möjligheter för e-handelsföretag som vill nå ut till rätt målgrupp vid rätt tillfälle, säger Karin Zingmark.