e-Commerce 2016 - Kistamässan, 11 - 12 May 2016

The complete event in the Nordic region within e-commerce and digital marketing
Trend

Analyshuset Gartner har släppt en lista över de tio viktigaste tekniktrenderna 2016 - trender som Gartner tror kommer att få strategisk betydelse för de flesta organisationer.

- De här trenderna kommer att forma de digitala affärsmöjligheterna fram till och med 2020, säger analytikern David Cearley. - De tre första trenderna handlar om hur de fysiska och virtuella världarna smälter samman, och det digtiala nätet, "the digital mesh" växer fram. Idag fokuserar företag på digitala affärer, men det som kommer är algoritmiska affärer. Algoritmer är affärslivets framtid. Där händer mycket utan att människor är direkt inblandade. Det blir möjligt tack vare smarta maskiner, som våra nästa tre trender handlar om. Och de sista tre trenderna handlar om den nya it-verkligheten, de nya arkitekturer och plattformar som behövs för att stöjda digitala och algoritmiska affärer.

Gartners 10 strategiska tekniktrender 2016:


"The Device Mesh" - digitala enheter överallt

Trend nummer ett kallar Gartner för "device mesh" - och det betyder helt enkelt att vi använder fler och fler digitala terminaler för att komma åt program och information och kontakta människor, myndigheter och företag. Det är inte bara datorn, plattan och mobilen utan nu också wearables, hemelektronik, bilar och sensorer i sakernas internet. Floran av uppkopplade enheter bara exploderar, och Gartner spår fler kopplingar mellan dem. Vilket sätter mer fokus på användaren, som kan använda vitt skilda enheter. - I den post-mobila världen flyttas fokus till den mobila användaren, som är omgiven av ett nätverk av enheter som går långt bortom de traditionella enheterna, säger Cearley.

"Ambient User Experience" - användarupplevelse överallt
När vi omges av digitala enheter är grunden lagd för en ny användarupplevelse, som också är överallt, som omger oss. Det handlar inte främst och augmenterad och virtuell verklighet, utan om en "ambient användarupplevelse" som ska vara enhetlig över enhetsgränserna, över tid, och över geografi. - Att designa mobilappar är fortfarande ett viktigt strategiskt fokus för företagen. Men de som ligger i framkant fokuserar på att ge användaren en upplevelse som rör sig mellan olika enheter och utnyttjar dem, inklusive internet of things-sensorse, bilar, till och med fabriker. 2018 kommer sådan avancerad upplevelsedesign blir en stor konkurrensfördel för både mjukvaruföretag och andra.

3d-utskrift i nya material
3d-skrivartekniken går framåt och kan redan nu använda många olika material - nickellegeringar, kolfiber, glas, ledande bläck, elektronik och biologiska material. Innovationen här driver efterfrågan, allt eftersom tekniken blir användbar i fler branscher - luftfart, medicin, elektricitet, militär. Tack vare att fler och fler material går att 3d-skriva kommer 3d-skrivarmarknaden för företag att växa med 64 procent årligen 2016-2019. 3d-utskrift ritar om kartan för både löpande band och logistikkedja.

 

 

Vill du lära dig mer om kommande tekniktrender i branschen? Besök e-commerce Stockholm! 

"Information of Everything" - information om allt, överallt 
Allt i det digitala nätet av enheter använder information - genererar, behandlar och skickar. Traditionell text, ljud och video får sällskap av sensor- och kontextdata. Då behövs det både strategier och teknik som kan koppla ihop data från alla olika källor. Information har alltid funnits överallt, men vanligen varit isolerad, otillräcklig, oåtkomlig eller obegriplig. Framsteg inom semantiska verktyg såsom grafdatabaser och ny teknik för att klassificera och analysera kan bringa ordning i kaoset. 

Avancerat maskinlärande 
Djupa neuralnät ("dnn") tar steget från klassisk databehanding till att skapa system som kan lära sig uppfatta världen på egen hand, tror Gartner. Det blir orimligt att klassificera och analysera manuellt när det kommer så komplex information från så många olika datakällor. Djupa neuralnät kommer att automatisera det arbetet och göra det möjligt att dra nytta av all information om allt, som finns överallt. Gartner menar att djupa neuralnät utvecklas snabbt nu, och företag måste titta på hur de kan börja jobba med dem för att utverka konkurrensfördelar. 

"Autonomous agents" - tekniken blir självständig 
Tack vare maskinlärandet kan vi få robotar, självkörande bilar, virtuella personliga assistenter ("vpa") och smarta rådgivare som mer eller mindre agerar självständigt. Robotar, fysiska maskiner, får mycket uppmärksamhet, men mjukvaran är enklare och kommer att slå igenom först. Siri (Apple), Cortana (Microsoft) och Google Now är exempel på vpa:er, som blir smartare och smartare. Framöver kommer de att ersättas av "självständiga agenter". Det här blir en del av den "ambienta avnändarupplevelsen", där en självständig agent kan bli användargränssnittet. Istället för menyer, knappar och formulär pratar du direkt med en app. - De kommande fem åren kommer vi att få en post-app-värld med intelligenta agenter, säger Cearley. Han råder CIO:er att titta på hur självständigt agerande teknik kan komplettera det vi mäniskor gör, så att människorna kan koncentrera sig på sådant arbete som teknik inte kan göra. - Men det gäller att inse att smarta agenter är ett långsiktigt fenomen som kommer att utvecklas under 20 år framöver, och hela tiden användas på fler områden, säger han. 

Säkerhetsarkitektur som anpassar sig 
Å ena sidan blir digitala affärer mer komplexa i en allt mer algoritmisk ekonomi - å andra sidan blir hackandet mer "indistruellt". Då växer företagets attackyta. Perimeterförsvar och regelbaserad säkerhet räcker inte till. Särskilt inte när vi använder mer molntjänster och öppna api:er. Gartners råd: fokusera på att upptäcka och agera på hot, såväl som på traditionella metoder för att förhindra angrepp. Med självskyddande applikationer och beteendeanalys får vi en säkerhetsarkitektur som anpassar sig. 

Avancerad systemarkitektur 
Nätet av digtala enheter och smart teknik kräver mycket av arkitekturen, om företag ska kunna arbeta med dem. Till vår tjänst har vi då supereffektiv "neuromorfisk arkitektur". Med fpga-teknik i botten ("field-programmable gate arrays") blir det möjligt att arbeta energieffektivt i teraflops-hastighet. - System som bygger på grafikprocessorer och fpga:er kommer att fungera mer som mänskliga hjärnor. De lämpar sig för djuplärande och annan mönsterigenkänning som smarta maskiner använder, säger Cearley. - Med fpga-baserad arkitektur kommer algoritmerna att flytta in i de minsta formfaktorerna, med betydligt längre energrikrav, så att avancerat maskinlärande kan ta sig ända ut i de minsta internet-of-things-terminalerna - hus, bilar, klockor och till och med människor. 

Appar-och-tjänster-arkitektur 

Mononlitisk och linjär applikationsdesign (som trenivåarkitekturen med data, logik och presentation) får lämna plats på scen för något mer löst sammahållet: appar-och-tjänster-arkitekturen. Mjukvarudefinierade applikationstjänster möjliggör prestanda, flexibilitet och agilitet ända upp på den så kallade webbskalan. Mikrotjänstarkitektur seglar upp som ett sätt att bygga distribuerade applikationer som stödjer agil leverans och skalbar utveckling, både internt och i molnet. Det som i sin tur möjliggör mikrotjänstarkitektur och agil utveckling är utvecklingen på containerområdet. När appar-och-tjänster-arkitekturen omfamnar mobilt och sakernas internet, så får vi en modell som kan hantera molnskalbarhet i back-end och "the device mesh" i front-end. Nu gäller det att bygga nya, moderna arkitekturer som kan leverera agila, flexibla och dynamiska molnapplikationer med agila, flexibla och dynamiska använderupplevelser - över hela det nätet av digitala enheter som omger oss, "the device mesh". 

Plattformar för sakernas internet 
Plattformar för sakernas internet kompletterar arkitekturen. Administration, säkerhet, integration och andra tekniker och standarder i internet-of-things-plattformen är förutsättningarna för att bygga, hantera och säkra beståndsdelarna i sakernas internet. Internet-of-things-plattformar är det jobb som it gör bakom kulisserna, arkitekturmässigt och tekniskt, för att sakernas internet ska kunna bli verklighet. Sakernas internet är en vital del av "the device mesh" och den "ambienta användarupplevelsen" - som inte vore möjliga utan de dynamiska internet-of-things-plattformar som nu börjar komma fram. - Alla som anammar sakernas internet måste ta fram en plattformsstrategi, men fram till 2018 kommer det bli svårt att standardisera på grund av otillräckliga och okompatibla satsningar från leverantörerna, säger Cearley. Enligt Gartners synsätt är en tekniktrend strategisk om den har potential att påverka en organisation avsevärt - om den kan disruptiv inverkan på affären, på användaren eller it-avdelningen, om den kräver stora investeringar, om det är riskabelt att vara sen på bollen. Sådan teknik påverkar organisationens långsiktiga planer.

Artikel lånad härifrån