E-COMMERCE 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens viktigaste mötesplats inom e-handel, digital marknadsföring och social business

AAC Global AB

AAC Global AB

Monter C01

Kontaktuppgifter

16493 Kista
Sweden
www.aacglobal.com

AAC Global är en ledande översättningsbyrå som har mer än 45 års erfarenhet i branschen. Vi använder de senaste tekniska verktygen och vårt globala nätverk av översättare för att förmedla våra kunders budskap på fler än 100 språk. Vi skapar och distribuerar även olika typer av innehåll (videor, appar, broschyrer etc.) samt erbjuder språk- och kommunikationsutbildning.

Produkter

 • Översättning & lokalisering

  Oavsett vad du har valt för målspråk, textformat eller kanal får du professionella och korrekta översättningar från oss. Våra översättare är erfarna specialister på både käll- och målspråket och de är inriktade på olika ämnesområden.

  Våra specialområden är översättning av teknisk dokumentation, webbtexter och material för kommunikation och marknadsföring samt för den offentliga sektorn. Varje år översätter vi över 250 000 sidor text av olika slag, varav ca 100 000 sidor teknisk dokumentation och ca 60 000 sidor kommunikations- och marknadsföringstexter.

  http://www.aacglobal.com/se/tjanster/oversattning-...

 • Innehållstjänster

  Distributionskanalen har en nyckelroll när man ska lyckas nå ut med sitt budskap. Vi erbjuder ett bra urval av tjänster och har omfattande erfarenhet av publicering för både nätet och mobiler.

  Exempel på våra styrkor:
  - marknadskommunikation: produkt- och företagsvideor, animationer, mobilappar, trycksaker
  - teknisk kommunikation: bruksanvisningar, undervisningsvideor, XML-innehållshantering
  - e-utbildning: kurser på nätet och i mobilen.

  http://www.aacglobal.com/se/tjanster/innehall/

 • Utbildning i språk, kultur & kommunikation

  En satsning på utbildning är en investering som vilken annan som helst: man vill få avkastning på tiden, pengarna och arbetet man har lagt ner. Därför utformar vi alltid våra utbildningar inom språk, kultur ochkommunikation utifrån dina och ditt företags konkreta behov. I det ingår bland annat:

  - övningar med verkliga arbetsuppgifter
  - ett verklighetsbaserat kursmaterial
  - lärare som kan din bransch och förstår dina behov
  - mätbaramål för inlärningen
  - nöjd kund-garanti.

  http://www.aacglobal.com/se/tjanster/sprakutbildni...

Kontakta AAC Global AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com