E-COMMERCE 2015 - Kistamässan, Stockholm, 24 - 25 March 2015

Nordens viktigaste mötesplats inom e-handel, digital marknadsföring och social business

APTIC AB

APTIC AB

Monter D:15

Kontaktuppgifter

54132 SKÖVDE
Sweden
www.aptic.se

Aptic ARC, vårt modulbaserade, omfattande och flexibla systemlösning för krediter, kontohantering, reskontra, factoring, fakturaköp och inkasso ger dig kontroll över varje delsträcka på vägen från krediter och faktura till betalning. Aptic ARC låter dig fokusera på vad som gör just ditt företag unikt, oberoende av om det är ett småföretag, tillhör ett multinationell koncern, hanterar dina egna - eller andras fordringar. Du bestämmer själv vilka anpassningar som behövs i Aptic ARC för din verksamhet. Hur, när och i vilken omfattning - ditt val.

Systemmodulerna The Credit, Edge, Edge Finance och Collect kan kombineras till ett system eller användas var och en för sig och täcka varje delsträcka på vägen från kredithantering och fakturening till full betalning.

Komplettera ditt systemval med en eller flera av våra tilläggsprodukter, Aptic AddOn och Aptic Services, som till exempel automatiserade offsite printing-lösningar och systemhosting, för att utöka nyttan med systemet ytterligare och frigöra resurser. Med våra AddOn kan du låta Aptic ARC automatisera hanteringen i den omfattning som du önskar genom att använda händelser, transaktioner eller information i arbetsflöden, brev och kontroller.

Självklart kan vårt system integreras med befintliga system och kopplas till kassan.

Produkter

 • Aptic ARC

  Aptic ARC är helhetslösningen för dig som söker ett affärssystem för reskontratjänster, factoring, fakturaköp och inkasso - i ett och samma system. ARC är lika användbart om du vill hantera egna fordringar eller om du är ombud för externa uppdragsgivare. Aptic Modules kan naturligtvis användas lika bra var för sig och kombineras, anpassas och utökas i takt med att företaget växer eller verksamhetskraven ändras.

  Med Aptic ARC får du ett standardsystem där du kombinerar automatik och manuella åtgärder i den omfattning och den nivå som just din verksamhet behöver. Rationalisera administrationen där det gör mest nytta och frigör samtidigt resurser för manuell hantering där din kund uppskattar det som mest.

  Komplettera med vårt utbud inom Aptic AddOn och optimera systemet till exempel genom smarta integrationer med ditt kreditupplysningsbolag. Eller använd våra tjänster inom Aptic Services och frigör resurser för din kärnverksamhet.

  http://aptic.se/sv/Products?product=arc

 • Aptic Edge

  Aptic Edge är det moderna reskontrasystemet med särskilt fokus på dig som erbjuder reskontraservice till andra parter, designat för att hantera riktigt stora volymer fakturor och transaktioner. Med Edge kan du anpassa faktureringen och arbetsflöden i reskontran till kundens specifika önskemål och prissättningen till dina specifika affärskriterier.

  Med funktionen för avtalsfakturering kan du låta Edge ta hand om löpande och återkommande debitering för exempelvis hyra, abonnemang eller prenumerationer. Du bestämmer intervall, de artiklar och de belopp som ska faktureras.

  Du kan optimera ditt tjänsteutbud ytterligare med avancerade åtgärdsflöden där du med inbyggda integrationslösningar hämtar data från ditt kreditupplysningsbolag för automatiserad kreditbedömning, uppdatering av adresser eller hämtar telefonnummer till SMS-påminnelser.

  http://aptic.se/sv/Products?product=edge

 • Aptic Edge Finance

  Aptic Edge Finance är det senaste inom systemlösningar för fakturaköp och factoring som ger dig möjlighet att erbjuda dina kunder finansiering med stor flexibilitet. I Edge Finance kan du kombinera köp och belåning för samma kund och sätta limiter och belåningsgrader på många olika nivåer: uppdragsgivare, slutkund, enskilda fakturor och tvärs över alla reskontror. Du väljer till vilken grad och omfattning du vill automatisera köp- och belåningsprocesserna och vilka fakturor, uppdragsgivare eller slutkunder som du vill hantera manuellt.

  Du kan optimera processerna i Edge Finance ytterligare genom avancerade åtgärdsflöden för styrning av kreditvillkor, regresser och återköp. Genom inbyggda integrationer med ditt kreditupplysningsbolag kan du effektivisera kreditbedömning, riskhantering och bevakning av belåningsunderlaget.

  http://aptic.se/sv/Products?product=finance

 • Aptic Collect

  Aptic Collect är den senaste generationens inkassosystem, utvecklat för att ge mesta möjliga flexibilitet för dig att utforma kravhanteringen enligt dina eller din kunds önskemål. I Collect hanterar du hela kravprocessen och från fakturans förfall till efterbevakning samt alla de rättsliga processer hos Kronofogden eller domstolarna som kan bli aktuella.

  Systemet är byggt för att hantera stora volymer där tidsödande manuella rutiner kan automatiseras och frigöra tid och resurser för ärenden där den personliga kontakten med den enskilda gäldenären är avgörande för betalning.

  Du kan effektivisera dina kravprocesser ytterligare genom integrationer med kreditupplysningsbolag för mer precisa åtgärder anpassade efter gäldenärens betalningsförmåga. Eller använd kronofogdemyndighetens utbud för filkommunikation och spara tid och porto genom automatiserade ansökningar.

  http://aptic.se/sv/Products?product=collect

 • Aptic Credit

  Vår nya modul, Aptic Credit, kan vi skräddarsy en smart och effektiv lösning för ditt företag som utifrån dina behov kan hjälpa dig att få full kontroll över hela kedjan från krediter, lån och faktura till full betalning.

  Credit är kopplad till vår plattform Aptic ARC vilket möjliggör flexibla definitioner av aviserings- och kravrutiner. Aviseringar via brev, epost, sms med flera är möjligt, liksom koppling till autogiro, e-faktura och samlingsfakturor.

  Aptic Credit, liksom de andra modulerna i Aptic ARC, kan integreras med befintliga system och kan också kopplas till kassan.

 • Aptic AddOn

  Vårt koncept för tilläggsprodukter, Aptic AddOn, är utformat för att du ska kunna öka nyttan med systemet ytterligare och på det sätt som passar just dig och din verksamhet. Våra AddOn omfattar gränssnitt som du använder för att underlätta och effektivisera kommunikation med dina kunder, smarta funktioner och tjänster som erbjuds av externa parter, exempelvis Kronofogden och kreditupplysningsbolag. Med våra AddOn kan du låta Aptic ARC automatisera hanteringen i den omfattning som du önskar genom att använda händelser, transaktioner eller information i arbetsflöden, brev och kontroller.

  http://aptic.se/sv/Products?product=addon

 • Aptic Service

  Vårt tjänsteutbud Aptic Services ger dig möjlighet att få tillgång till den specialistkompetens du behöver, när du behöver den. Använd våra tjänster för att anpassa och optimera Aptic ARC till din verksamhet, få råd och stöd i hur du bäst använder systemet och utbilda dina användare eller när du behöver frigöra resurser.

  http://aptic.se/sv/Products?product=service

Kontakta APTIC AB nu!

Innehållet på sidan tillhandahålls av respektive utställare. Om innehållet av någon anledning anses olämpligt eller vilseledande, kontakta: scandinavia@easyfairs.com